Načini liječenja mokraćnih kamenaca u djece

Istraživačko pitanje

Kakvi su dokazi za liječenje kamenaca u bubregu ili ureteru u djece?

Dosadašnje spoznaje

Mokraćni kamenci se mogu javljati do u 5 na 100 djece u visoko razvijenim zemljama. Zabilježeno je povećanje ovih stopa. Za liječenje mokraćnih kamenaca u djece urolozi koriste farmakološke načine liječenja, terapiju udarnim valom i kirurški način liječenja, koji uključuje otvoreni i laparoskopski pristup. Nije posve jasno kakva je učinkovitost ovih načina liječenja niti koje su nuspojave.

Značajke istraživanja

Istraživači su u ovaj sustavni pregled uključili 14 istraživanja, s ukupno 978 nasumično raspoređene djece s kamencima u bubregu ili mokraćovodu. Broj djece u istraživanjima varirao je između 22 i 221. Provedeno je sedam istraživanja s različitim vrstama kirurških zahvata, četiri istraživanja s farmakološkom terapijom i jedno istraživanje koje je usporedilo farmakološku terapiju i operativni zahvat. Vrijeme kroz koje su istraživanja pratila sudionike variralo je između jednog tjedna i jedne godine.

Ključni rezultati

Kod usporedbe terapije šok valovima i farmakološke terapije istraživači nisu sigurni kakvi su učinci na uspješno uklanjanje kamenaca, postoje li ozbiljne komplikacije te postoji li potreba za drugim načinima liječenja kamenaca.

Kod usporedbe terapije šok valovima, kada se oni primjenjuju sporo ili brzo, istraživači nisu sigurni kakvi su učinci sporih šok valova na uspješno uklanjanje kamenaca. Također su nesigurni oko ozbiljnih komplikacija i potrebe za drugim zahvatima.

Kod usporedbe terapije šok valovima i liječenja u kojemu se koristi sonda koja se uvodi kroz mokraćni mjehur, istraživači su nesigurni oko učinaka šok valova na uspješno uklanjanje kamenaca u usporedbi s liječenjem sondom. Također su nesigurni oko ozbiljnih komplikacija i potrebe za drugim zahvatima.

Kod usporedbe terapije šok valovima i liječenja u kojemu se sonda uvodi do bubrega kroz kožu, terapija šok valovima pokazala se manje uspješnom u uklanjanju kamenaca. Terapija šok valovima izgledno smanjuje nepovoljne ishode, ali su često potrebni sekundarni zahvati kako bi se uklonili svi prisutni kamenci.

Kod usporedbe korištenja sonde kroz bubreg sa ili bez drena, istraživači su nesigurni oko učinka na uspješno uklanjanje kamenaca, ozbiljne komplikacije ili potrebe za daljnjim zahvatima.

Kod usporedbe sonde koja se uvodi kroz bubreg i male (mini) cijevi koja se uvodi kroz kožu, uklanjanje kamenaca ima podjednaku uspješnost u oba načina. Nije bilo podataka o ozbiljnim nuspojavama. Dokazi su nesigurni i oko potrebe za daljnjim postupcima.

Alfa blokatori mogu povećati uspješnost uklanjanja kamenaca u usporedbi s placebom koji ima ili nema ibuprofen. Istraživači su nesigurni oko ozbiljnih komplikacija i potrebe za daljnjim zahvatima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za većinu ishoda je bila vrlo niska. To znači da su istraživači vrlo nesigurni oko većine rezultata u ovom sustavnom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Ivan Maleš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information