Liječenje nakupljanja tekućine oko pluća uzrokovanog rakom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o učinkovitosti različitih načina liječenja nakupljanja tekućine oko pluća zbog raka.

Dosadašnje spoznaje

Plućni izljev uslijed zloćudne bolesti je stanje kad rak poplućnice (pleure) uzrokuje nakupljanje tekućine između pluća i rebara, što često dovodi do osjećaja nedostatka zraka (zaduhe). Liječi se uklanjanjem tekućine putem privremenog drena prsnog koša, vizualnim pregledom (kamera) plućne šupljine (torakoskopija) ili polutrajnim drenom prsnom koša provučenim ispod kože (umetnuti pleuralni kateter). Ubrizgavanje različitih tvari u plućnu šupljinu može spriječiti nakupljanje tekućine (pleurodeza). U ovom pregledu literature ispitani su dokazi iz kliničkih studija koje su istražile učinkovitost metoda za sprječavanje nakupljanja tekućine obzirom na nuspojave i ishode prema izjavama pacijenata. Analizirani su sljedeći rezultati: bolovi, vrućica, zaduha i kvaliteta života.

Obilježja studija

Pretražili smo baze podataka o istraživanjima koja su usporedila različite načine liječenja plućnih izljeva uslijed raka u odraslih do zaključno travnja 2015. Uključena su samo randomizirana klinička istraživanja koja su propisno provedena (sudinici su nasumično raspodijeljeni za vrste liječenja). Podatci su analizirani statističkom metodom koja se naziva mrežna meta-analiza (engl. network meta-analysis), koja omogućuje međusobnu usporedbu različitih načina liječenja koji su ispitani u različitim istraživanjima. Ishod analize je redoslijed učinkovitosti načina liječenja.

Ključni rezultati

Nađene su 62 studije s ukupno 3428 bolesnika.

U mrežnoj meta-analizi je utvrđeno da uklanjanje izljeva torakoskopijom i upuhivanje talka u pleuralnu šupljinu pokazuje bolji učinak sprječavanja ponovnog nakupljanja tekuće u usporedbi s drugim oblicima liječenja. Nije moguće sa sigurnošću ustanoviti da je ovo bolja tehnika u odnosu na primjenu talka ili doksiciklina kroz dren u prsnom košu.

Nuspojave, kvaliteta života i zadovoljstvo pacijenata nisu sustavno prikazivani u studijama, ali su važni u odabiru najboljeg oblika liječenja. Nađeno je dovoljno podataka za mrežnu meta-analizu o boli, vrućici i smrtnosti. Placebo je uzrokovao najmanje slučajeva vrućice. Bakterija Corynebaterium parvum i mepakrin uzrokovali su najviše slučajeva. Nije bilo razlike u pojavi boli između različitih oblika liječenja. Razlika je nađena samo za liječenje tetraciklinom s duljim preživljenjem nego u bolesnika liječenih mitoksantronom. U analizu su uključeni samo randomizirani klinički pokusi, te je moguće da neke nuspojave nisu nađene ovim pregledom.

Kvaliteta dokaza

Velike su razlike u kvaliteti pojedinih studija, a mnoge su niske kvalitete. Zbog visokog rizika od pristranosti nije moguće donijeti konačan zaključak.

Zaključak

Upuhivanje talka sprječava nakupljanje izljeva. Potrebna su dodatna istraživanja za procjenu da je to najbolja metoda. U izboru optimalne metode za pleurodezu je potrebno sagledati cjelokupno iskustvo, podatke o sigurnosti i nuspojavama. Umetnuti kateteri u pleuralnoj šupljini mogu poboljšati zaduhu, ali ne i sprječiti ponovno nakupljanje izljeva.

Potrebna su dodatna detaljna istraživanja pojedinih skupina pacijenata i njihovih ishoda, primjerice zaduha i kvaliteta života. Bolje poznavanje nuspojava iz perspektive pacijenata također bi bilo važno.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr