Početak liječenja hipertenzije jednim lijekom u usporedbi s kombinacijom dva lijeka

Dosadašnje spoznaje

Ovo je prva obnovljena inačica pregleda koji je objavljen 2017. godine. Hipertenzija (visoki krvni tlak) dugotrajno je stanje koje povećava rizik zdravstvenih problema poput srčanog ili moždanog udara te bolesti bubrega. U liječenju hipertenzije koristi se nekoliko vrsta lijekova. Često osobi s hipertenzijom treba više od jedne vrste lijeka da bi uspješno kontrolirala krvni tlak. Liječnik koji će pacijentu pripisati lijek za krvni tlak po prvi put nakon postavljanja dijagnoze ima dvije mogućnosti: može pripisati samo jedan lijek (monoterapija) ili dva lijeka (kombinirana terapija). Lijekovi u kombiniranoj terapiji mogu biti u istoj ili u različitim tabletama. Moguća korist od kombinirane terapije je brže snižavanje krvnog tlaka, ali nije jasno je li ovakva terapija bolja ili lošija u smislu prevencije zdravstvenih problema.

Značajke uključenih istraživanja

Autori su pretražili klinička istraživanja koja su usporedila početak liječenja povišenog krvnog tlaka u odraslih s monoterapijom ili kombiniranom terapijom. Da bi bila uključena u pregled, istraživanja su morala izvijestiti o smrtnim slučajevima, događajima povezanima sa srčanim bolestima (srčani ili moždani udar te srčano zatajenje), smrti povezanih sa bolestima srca ili krvnih žila, te drugim ozbiljnim nuspojavama. U pregled su uključena istraživanja s više od 50 sudionika po skupini, koja su trajala barem 12 mjeseci. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2019.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Autori su u ovaj osvježeni pregled uključili jedno dodatno istraživanje, te ovaj pregled sada obuhvaća 349 sudionika koji su liječeni kombiniranom terapijom i 419 sudionika koji su liječeni monoterapijom, iz ukupno četiri istraživanja. Podaci nisu bili dovoljni da bi se odgovorilo na pitanje ovog pregleda. Potrebno je više istraživanja visoke kvalitete koja će usporediti monoterapiju i kombiniranu terapiju za početno liječenje hipertenzije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information