Liječenje epilepsije u trudnica i tjelesno zdravlje djeteta

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Za većinu žena koje imaju epilepsiju, nastavljanje liječenja tokom trudnoće je važno za njihovo zdravlje. Tijekom posljednjih 25 godina, istraživanja su pokazala da djeca izložena tim lijekovima u utrobi mogu biti u većem riziku od malformacija ili urođenih mana.

Hipoteza

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature proveden je kako bi se istražilo je li izlaganje antiepilepticima (AEL) tijekom trudnoće povezano s povećanim rizikom od rađanja djeteta s malformacijama.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj pregled je uključio 50 kliničkih studija. Sudionici su bile žene s epilepsijom koje su uzimale monoterapiju antiepileptika u usporedbi s ženama bez epilepsije te ženama s epilepsijom, ali koje nisu uzimale lijekove za epilepsiju u trudnoći. Učinjena je usporedba između djece koja su bila izložena različitim lijekovima za epilepsiju u majčinoj utrobi. Dokazi uključeni u ovaj pregled su objavljeni do svibnja 2014.

Rezultati

Količina podataka dostupna u uključenim studijama uvelike se razlikovala među antiepilepticima koji su analizirani, a to bi moglo objasniti neke od nalaza.

Djeca izložena valproatu u usporedbi s drugim antiepilepticima su imala najvišu razinu rizika od malformacija od 10,93%. Djeca izložena valproatu su imala viši rizik u odnosu na obje dječje kontrolne skupine i djecu izloženu karbamazepinu, gabapentinu, levetiracetamu, lamotriginu, okskarbamazepinu, fenobarbitalu, fenitoinu, topiramatu i zonisamidu. Razina rizika od malformacija je povezana s količinom ili dozom valproata kojoj je dijete bilo izloženo u utrobi.

- Djeca izložena karbamazepinu su imala veći rizik od malformacija nego obje dječje kontrolne skupine i djeca izložena levetiracetamu i lamotriginu.

- Djeca izložena fenobarbitalu su imala veći rizik od malformacija nego djeca rođena od majki neepileptičarki, ali ne i ona koja su rođena u žena s neliječenom epilepsijom. Također su imala veći rizik od malformacija nego djeca izložena gabapentinu, levetiracetamu ili lamotriginu.

- Djeca izložena fentoinu su imala veći rizik od malformacija u usporedbi s objema kontrolnim skupinama djece, te djece izloženim levetiracetamu i lamotriginu. iako su rezultati usporedbe s levetriacetamom manje jasni.

- Djeca izložena topiramatu su imala veći rizik od malformacija za razliku od djece rođene od žena koje nemaju epilepsiju, ali ne i onih koji su rođeni u žena s neliječenom epilepsijom. Imala su veći rizik od malformacija u usporedbi s djecom izloženom levetriacetatu ili lamotriginu.

- Nije bilo drugih značajnih razlika između antiepileptika ili su usporedbe ograničene na jednu studiju.

Također smo našli više stope specifičnih tipova malformacija, osobito srčane mane nakon izlaganja fenobarbitalu te razne specifične vrste malformacija koje zahvaćaju različite dijelove tijela nakon izlaganja valproatu.

Kvaliteta studije

Kvaliteta studija bila je različita, no smatramo da to ne utječe na rezultate pregleda literature.

Zaključak

Ovim sustavnim pregledom je nađeno da djeca izložena valproatima u majčinoj utrobi imaju povećan rizik od malformacija pri porođaju te da je razina rizika određena dozom valproata kojoj su djeca bila izložena. Sudeći po dosadašnjim dokazima, čini se da su antiepileptci levetiracetamom i lamotrigin povezani s najnižom razinom rizika, ali je potrebno više podataka, posebno u odnosu na pojedine vrste malformacija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Topić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr