Glasovni zapis: Liječenje epilepsije kod trudnica i tjelesno zdravlje djeteta

Većina Cochrane pregleda prvenstveno se usredotočuje na željene učinke intervencija, no neke su namijenjene istraživanju potencijalnih šteta. Jedan takav pregled objavljen je u studenom 2016. kako bi ispitalo učinke antiepileptičkih lijekova tijekom trudnoće. Glavna autorica, Rebecca Bromley s Instituta za ljudski razvoj Sveučilišta u Manchesteru u Velikoj Britaniji govori više o tome u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Iva: Većina Cochrane pregleda prvenstveno se usredotočuje na željene učinke intervencija, no neke su namijenjene istraživanju potencijalnih šteta. Jedan takav pregled objavljen je u studenom 2016. kako bi ispitalo učinke antiepileptičkih lijekova tijekom trudnoće. Glavna autorica, Rebecca Bromley s Instituta za ljudski razvoj Sveučilišta u Manchesteru u Velikoj Britaniji govori više o tome u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

Irena: Žene reproduktivne dobi čine oko trećinu ljudi s epilepsijom, a približno jedna od 250 trudnica uzima neki antiepileptički lijek. Zna se da postoje važne odluke koje trebaju donijeti ove žene i njihovi pružatelji zdravstvenih usluga kako bi povećali zdravlje majke i istovremeno smanjili rizik vezan za fetus. Da se ovo može učiniti, važno je znati o rizicima povezanim s uobičajenim antiepilepticima, tako da žene mogu donositi informirane odluke o mogućnostima liječenja.
Zbog toga su autori krenuli u potragu za studijama koje su istraživale te štetne učinke. To je značilo da su bili prihvatljivi nacrti poput studija skupine, kao i randomizirani pokusi. U istraživanjima skupine bile su dvije uobičajene vrste kontrolne skupine: žene bez epilepsije i žene s epilepsijom koje nisu uzimale lijekove tijekom trudnoće.
Autori su uključili 50 studija, s 31 njih koje doprinose njihovim meta-analizama, što im je omogućilo kvantificiranje učinaka pojedinih lijekova u usporedbi s kontrolnim skupinama i drugim lijekovima kao monoterapijom.
Utvrdili su da su djeca izložena valproatu imala najveći rizik prevalencije od velike kongenitalne malformacije, s ukupnim rizikom od oko 10%. Nađeno je da su djeca koja su u maternici bila izložena karbamazepinu, fenobarbitalu, fenitoinu i topiramatu imala povećani rizik od malformacije u odnosu na jednu ili obje kontrolne skupine. No, nije pronađeno da su djeca izložena lamotriginu ili levetiracetamu imala povećan rizik od malformacije u usporedbi s bilo kojom kontrolnom skupinom i u zapravo je utvrđeno smanjenje rizika od malformacije kada su bili izloženi tim lijekovima u usporedbi s drugim lijekovima.
Autori su pronašli poveznice između izloženosti valproatu i širokog raspona specifičnih oblika malformacije, dok je fenobarbital bio povezan s povećanim rizikom srčanih malformacija. Međutim, podaci o specifičnim malformacijama bili su ograničeni, budući da nekoliko studija nije pružilo detaljne informacije o vrstama malformacije u njihovim kontrolnim skupinama.
Zaključno, iako su ovi rezultati zabrinjavajući s obzirom na prevalenciju malformacija kod djece izloženosti valproatu, važno je zapamtiti da je valproat učinkovit lijek u kontroli napadaja kod nekih žena i da nekontrolirani napadaji mogu predstavljati rizik za zdravlje majke, a najvjerojatnije i zdravlje fetusa. Trenutno se čini da su izloženost lamotriginu i levetiracetamu povezana s najnižom razinom rizika; no odluke o liječenju su složene i trebale bi biti učinjene u suradnji između žene i njenog liječnika.

Iva: Ako želite saznati više o povezanosti između upotrebe tih antiepileptičkih lijekova tijekom trudnoće i malformacija kod djeteta, možete pronaći Rebeccinu punu recenziju online. Idite na www.cochranelibrary.com i potražite 'epilepsija u trudnoći i kongenitalne malformacije'.

Podcast translated by Jela Ravnjak
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Mikulić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript