Načini poticanja radnika da nose zaštitnu opremu kako bi se spriječilo da udišu štetne tvari

Uobičajeno je da na mnogim radnim mjestima zrak sadrži tvari koje su štetne za zdravlje. Te tvari mogu biti bakterije i virusi, razne pare i dim te prašina i čestice kao što su azbest ili vlakna. Ovisno o tome što se i koliko udiše, zdravstvene posljedice mogu varirati od blagih do opasnih po život. Te posljedice mogu biti osjećaj iritacije, te kratkotrajne i dugotrajne bolesti, uključujući rak. U mnogim radnim okruženjima koristi se oprema za zaštitu dišnih puteva (en. respiratory protective equipment, RPE) kako bi se spriječilo da radnici udišu štetne tvari. Na radna su mjesta uvedeni razni načini kako bi se radnike naučilo kako učinkovito koristiti RPE. Međutim, nije jasno koliko su učinkoviti. Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je saznati postoje li intervencije koje mogu potaknuti radnike da ispravno ili češće koriste RPE.

Pronađena istraživanja
Pretražena su relevantna istraživanja objavljena do 20. kolovoza 2016. godine. Pronađeno je 14 istraživanja koja su analizirala učinkovitost intervencija u ponašanju radi promicanja uporabe RPE-a. Također, pronađeno je jedno istraživanje koje je u tijeku. Istraživanja su provedena na 2052 radnika na farmama, u zdravstvu, tvorničkoj proizvodnji, uredima i radu s koksnom peći, kao i na studentima sestrinstva i drugih raznih zanimanja. Nije pronađeno nijedno istraživanje u kojem su istraživači proveli i procijenili intervenciju na razini cijele organizacije.

Rezultati istraživanja
Sva uključena istraživanja su usporedila različite intervencije edukacije i osposobljavanja kako bi se potaknulo radnike da ispravno ili češće koriste RPE. Postoje dokazi niske kvalitete koji kažu da intervencije u ponašanju, kao što su edukacija i osposobljavanje, ne povećavaju broj radnika koji koriste ili ispravno koriste RPE.

Zaključak
Postoje dokazi niske do vrlo niske razine kvalitete koji govore da intervencije u ponašanju ne potiču radnike da ispravno ili češće koriste RPE. Moguće je da će se ovi zaključci promijeniti kad budu objavljena nova istraživanja. Potrebna su kvalitetnija istraživanja koja promatraju učinkovitost različitih vrsta intervencija. Te bi intervencije trebale biti usmjerene i na pojedince i na organizacije kako bi se poboljšala učinkovita RPE upotreba. Osim toga, daljnja istraživanja bi trebala uzeti u obzir neke prepreke za uspješnu upotrebu RPE-a, kao što su iskustvo zdravstvenih rizika, vrste RPE-a te stav poslodavca prema upotrebi RPE-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Mrčela
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information