Intropni lijekovi i vazodilatatorske strategije u ljudi s kardiogenim šokom i niskim udarnim volumenom

Istraživačko pitanje

Autori su pregledali postojeće dokaze o liječenju različitim lijekovima, koji djeluju ili povećanjem sposobnosti kontrakcije srca (inotropni lijekovi) ili širenjem krvnih žila (vazodilatacijski lijekovi), na smrtnost u pacijenata s kardiogenim šokom (engl. cardiogenic shock, CS; šok koji nastaje zbog kritičnog smanjenja funkcije srca) ili sindroma niskog udarnog volumena (engl. low cardiac output syndrome, LCOS; smanjena srčana učinkovitost).

Dosadašnje spoznaje

CS i LCOS su životno ugrožavajuća stanja. Terapija za CS i LCOS temelji se na lijekovima koji povećavaju kontrakciju srca. To su snažni lijekovi koji se često koriste u akutnoj skrbi kardioloških bolesnika. Dokazi za liječenje takvih pacijenata slabi su, naročito oni povezani sa smrtnošću.

Značajke istraživanja

Autori su uključili 19 istraživanja s 2,385 sudionika sa CS ili LCOS nakon infarkta miokarda, srčanog zatajenja ili operacije srca. Razdoblja praćenja u istraživanjima se razlikovala i u duljini oporavka i u praćenju pacijenata koje je trajalo do 12 mjeseci. Osam istraživanja su financirali proizvođači lijekova. U jednom istraživanju moguća veza s proizvođačem lijekova nije navedena.

Ključni rezultati

Autori su usporedili različite strategije u kojima se koriste inotropni i vazodilatacijski lijekovi (npr. levosimendan, enoksimon, piroksimon, noradrenalin, dopeksamin, milrinon, dopamin, dobutamin). Dokazi slabe kvalitete pokazuju nesigurnost u vezi kratkoročne i dugoročne smrtnosti u usporedbi levosimendana i dobutamina. Dokazi vrlo slabe kvalitete pokazuju nesigurnost u vezi dugoročne smrtnosti u usporedbi levosimendana i placeba; nije bilo podataka u kratkoročnom praćenju pacijenata. Dokazi vrlo slabe kvalitete pokazuju nesigurnost u vezi kratkoročne smrtnosti u usporedbi levosimendana i enoksimona, adrenalina i noradrenalina, dopeksamina i dobutamina, enoksimona i dobutamina te dopamina i dopamina-dobutamina; nije bilo podataka u dugoročnom praćenju. Dokazi vrlo slabe kvalitete pokazuju nesigurnost u vezi smrtnosti od bilo kojeg uzroka u dugoročnom i kratkoročnom praćenju u usporedbi adrenalina i noradrenalina. Nije bilo podataka o smrtnosti od bilo kojeg uzroka u usporedbi milrinona i dobutamina, enoksimona i piroksimona i enoksimona s adrenalinom-nitroglicerinom.

Kvaliteta dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2019. Autori imaju vrlo malo povjerenja u rezultate istraživanja koje su analizirali (dokazi su bili niske ili vrlo niske kvalitete) zbog važnih ograničenja u istraživanju (rizik pristranosti), nepreciznosti ili neizravnosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information