Liječenje glioma niskog stupnja: postoje li razlike u preživljenju ako se radioterapija (zračenje) primijeni rano ili odgođeno, kad bolest napreduje?

Istraživačko pitanje
Gliomi niskog stupnja (engl. low grade gliomas, LGG) su tumori mozga koji uglavnom pogađaju mlade odrasle ljude. To su tumori sporijeg rasta i povezuje ih se sa povoljnijom prognozom izlječenja u odnosu na gliome višeg stupnja. Epileptički napadaji su jedan od najčešćih simptoma kod oboljelih od LGG-a. Iako ne postoje definitivne smjernice za liječenje LGG-a, većina pacijenata s LGG-om liječi se kombinacijom kirurškog pristupa i radioterapije (terapija zračenjem). Međutim, nije jasno kada primijeniti radioterapiju, u ranoj postoperativnoj fazi ili je odgoditi do uznapredovale faze bolesti.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je usporediti radioterapiju iz rane (postoperativne) faze u odnosu na onu iz odgođene faze, dok se bolest (tumor) ponovno ne javi.

Ključni rezultati
Iz pretražene literature koja je bila dostupna do rujna 2014 uključili smo jedno randomizirano kontrolirano istraživanje u kojem je sudjelovalo 311 ispitanika. U tom je istraživanju analizirana rana u usporedbi s odgođenom radioterapijom, koja se daje u vrijeme napredovanja bolesti. Ovo istraživanje je bilo dobro osmišljeno i dalo je korisne podatke vezane za preživljenje, ali nije uključivalo druge klinički važne informacije, poput funkcionalnog neovisnog preživljenja (funkcionalno, neurološko oštećenje, ili obje vrste) i kvalitete života. Stoga su autori ovog sustavnog pregleda ocijenili da je istraživanje nejasne kvalitete. Kod pacijenata koji su primili ranu radioterapiju (postoperativnu) proteklo je više vremena do progresije bolesti, u odnosu na pacijente koji su dobili radioterapiju samo u trenutku kada je bolest postala progresivna. Međutim, pacijenti koji su u početku samo praćeni imali su sličan stupanj preživljenja kao i oni koji su primili ranu radioterapiju. Mjere kvalitete života kao što su pamćenje, izvršne funkcije i razlike u kognitivnom pogoršanju, nisu bile procijenjene u nijednoj skupini ispitanika. Rezultati ne ukazuju da pacijenti koji su primili ranu radioterapiju žive duže nego oni koji su primili odgođenu radioterapiju. Međutim, pacijenti koji su primili ranu radioterapiju imaju bolju kontrolu nad napadajima u usporedbi sa pacijentima sa odgođenom radioterapijom. Toksične posljedice radioterapije ocijenjene su kao minimalne u obje skupine, pri čemu je korišten sustav ocjenjivanja koji uzima u obzir reakcije kože, upalu uha, blagu glavobolju, mučninu i povraćanje.

Obnovljene pretrage dokaza u studenom 2019. nisu pronašle nove članke koji udovoljavaju kriterijima za uključivanje. Nijedan članak nije bio prihvatljiv za uključivanje u ovu obnovu pregleda.

Koji su zaključci?
Na temelju trenutno dostupnih dokaza, rezultati bi se trebali razmotriti s oprezom. Nije jasno je li rana radioterapija bolja od odgođene, zbog podjednakog preživljenja u obje grupe. Pacijenti koji su primili ranu radioterapiju imali su dulje razdoblje remisije tumora u odnosu na pacijente s odgođenom radioterapijom. Međutim, nije jasno jesu li ti pacijenti imali povećane stope kognitivnog oštećenja, neuroendokrinih poremećaja, ili nekroze od zračenja (radijacijska nekroza) u usporedbi s ljudima koji su primili odgođenu radioterapiju. Štetni učinci zračenja su bili minimalni u obje skupine i nije bilo slučajeva nastanka sekundarnih malignih bolesti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Kaja Mandić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information