Ultrazvučna terapija za kroničnu bol u donjem dijelu leđa

Dosadašnje spoznaje

Uobičajeno je da ljudi osjećaju bol u donjem dijelu leđa. Kada je uzrok boli nepoznat, kaže se da je bol nespecifična. Bol koja traje dulje od tri mjeseca se smatra kroničnom.

Kronična, nespecifična bol u donjem dijelu leđa može ometati svakodnevni život. Može dovesti do izostajanja s posla. Osobe s kroničnom nespecifičnom boli u leđima često traže zdravstvenu njegu.

Ultrazvučna terapija koristi zvučne valove (vibracije) za liječenje zdravstvenih poteškoća. Često se koristi pri liječenju boli u donjem dijelu leđa. Zdravstveni djelatnik trlja uređaj po koži donjeg dijela leđa. Uređaj proizvodi vibracije koje prolaze kroz kožu. Cilj je dostaviti toplinu i energiju do dijelova tijela ispod kože kako bi smanjili bol i ubrzali oporavak.

Ovaj Cochraneov sustavni pregled imao je za cilj istražiti je li ultrazvuk učinkovit za liječenje kronične nespecifične boli u donjem dijelu leđa i uzrokuje li neželjene učinke. Točnije, željelo se saznati utječe li ultrazvuk na sljedeće ishode: bol, osjećaj ograničenosti u svakodnevnom životu zbog boli, zadovoljstvo liječenjem, blagostanje, invaliditet i druge neželjene učinke.

Pretraga dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do siječnja 2020. godine koji su:

• randomizirana kontrolirana istraživanja, medicinska istraživanja u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u dvije ili više terapijskih skupina. Ova vrsta istraživanja pruža najpouzdanije dokaze o tome čini li liječenje razliku;
• uključivali ispitanike s kroničnim nespecifičnim bolovima u donjem dijelu leđa u dobi od 18 godina ili stariji;
• uspoređivali ultrazvuk (sam ili u kombinaciji s drugim oblicima liječenja) s placebom (lažnim liječenjem) ili drugim liječenjima za kronične nespecifične bolove u donjem dijelu leđa.

Rezultati pretrage dokaza

Pronađeno je 10 istraživanja s ukupno 1,025 ispitanika liječenih od kronične nespecifične boli u donjem dijelu leđa.

Većina ispitanika u istraživanjima imala je blagu do umjerenu bol u leđima, što znači da su možda osjećali bol pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Liječili su se na ambulantnim bolničkim odjelima ili klinikama, gdje su obično primili šest do 18 tretmana ultrazvučne terapije. Ispitanici su praćeni neko vrijeme nakon liječenja (obično nekoliko dana ili tjedana).

Istraživanja su usporedila ultrazvuk s jednim ili više od sljedećih oblika liječenja: placebom (pet istraživanja), izostankom liječenja (jedno istraživanje), električnim impulsima (jedno istraživanje), manipulacijama kralježnicom (jedno istraživanje), osteopatijom (jedno istraživanje) i laserskom terapijom (jedno istraživanje). Tri istraživanja usporedila su ultrazvuk u kombinaciji s tjelovježbom i samu tjelovježbu. Nijedno istraživanje nije bilo komercijalno financirano.

Ključni rezultati

Malo toga upućuje na to da je ultrazvuk učinkovit oblik liječenja za osobe s nespecifičnim kroničnim bolovima u donjem dijelu leđa.

Ultrazvuk u usporedbi s placebom

Ne zna se smanjuje li ultrazvuk prosječni intenzitet boli jer je to proučavano kod premalog broja ispitanika u istraživanjima koja su dala različite odgovore i bila loše provedena. Ultrazvuk vjerojatno ima malu ili nikakvu učinkovitost kod određenog broja ispitanika u kojih se bol kratkoročno smanjuje za 30% ili više (tj. do tri mjeseca nakon početka istraživanja).

Ultrazvuk vjerojatno ima mali ili nikakav učinak na blagostanje ispitanika. Ima mali ili nikakav učinak na osjećaj ograničenosti kod ispitanika s bolovima u leđima u svakodnevnom životu ili na zadovoljstvo liječenjem.

Ultrazvuk može imati mali ili nikakav utjecaj na neželjene učinke. Ne zna se utječe li ultrazvuk na invaliditet jer nijedno istraživanje to nije proučavalo.

Ultrazvuk u kombinaciji s tjelovježbom, u usporedbi sa samom tjelovježbom

Ne zna se utječe li ultrazvuk na ishode koji su bili važni u ovom sustavnom pregledu jer ih nijedno istraživanje nije ispitalo ili su istraživanja bila neprecizna ili loše provedena.

Pouzdanost dokaza

Uzimajući u obzir uključena istraživanja, dokazi da ultrazvuk ima malu ili nikakvu učinkovitost kod liječenja boli u odnosu na placebo su uglavnom niske do vrlo niske pouzdanosti. Za sve ostale rezultate i usporedbe manja je sigurnost u navedene rezultate. Razlog tomu je što su istraživanja bila previše neprecizna ili loše provedena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Luka Ivezić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information