Uzimanje dodataka vitamina D tijekom trudnoće

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Ljudsko tijelo proizvodi vitamin D kad je izloženo sunčevoj svjetlosti, a može se unijeti i putem hrane kao što je ulje riblje jetre, riblje masti, gljive, žumanjak jajeta i jetra. Vitamin D ima mnoge funkcije u tijelu; pomaže prvenstveno u održavanju kostiju i homeostazi kalcija.

Tijekom trudnoće može se javiti manjak ili nedostatak vitamina D. Nadomjestak vitamina D tijekom trudnoće predlaže se radi povećane sigurnosti tijekom trudnoće i poroda. Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je 15 randomiziranih kontroliranih pokusa u koje su bile uključene 2833 žene. U devet pokusa uspoređeni su učinci samog vitamina D bez drugih nadomjestaka ili placebo, a u šest pokusa uspoređeni su učinci vitamina D i kalcija bez drugih nadomjestaka.

Rezultati pokazuju da nadomjestak vitamina D tijekom trudnoće poboljšava razinu vitamina D, izraženu kao koncentraciju 25-hidroksi vitamina D, i može umanjiti rizik od preuranjenog poroda (prije 37. tjedna), visokog krvnog tlaka kod žena i niske porođajne težine djeteta (niže od 2500 g). Unatoč tome, ako se vitamin D i kalcij kombiniraju, rizik od preuranjenog poroda je povećan. Podatci o štetnom djelovanju na majku nisu dobro prikazani.

Klinička značajnost povećanja razine vitamina D kod žena je nejasna i rezultate treba uzimati s dozom opreza, s obzirom da na ovu temu postoji tek mali broj istraživanja niske kvalitete.

Uzevši u obzir dostupne dokaze, nejasno je treba li nadomjestak vitamina D biti dio rutinske skrbi tijekom trudnoće u svrhu poboljšanja majčine i djetetove zaštite. Postoje određene nazake da nadomjestak vitamina D može smanjiti rizik od visokog krvnog tlaka te duljinu i opseg glave pri porodu, ali potrebna su nova, bolja randomizirana istraživanja koja bi potvrdila te efekte. Trenutno je broj visokokvalitetnih istraživanja na velikim uzorcima koji daju pouzdane rezultate previše ograničen da bismo donijeli čvrst zaključak o korisnosti i sigurnosti ovog postupka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Martina Dorić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr