Glasovni zapis: Suplementiranje vitamina D za žene tijekom trudnoće

Mnoge trudnice imaju nedostatak vitamina D i mogle bi razmotriti uzimanje oralnih dodataka kako bi ga nadomjestile. U siječnju 2016., Cristina Palacios sa Sveučilišta Puerto Rico je s kolegama ažurirala je Cochrane pregled dokaza. Ona govori nešto više o tome u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Iva: Mnoge trudnice imaju nedostatak vitamina D i mogle bi razmotriti uzimanje oralnih dodataka kako bi ga nadomjestile. U siječnju 2016., Cristina Palacios sa Sveučilišta Puerto Rico je s kolegama ažurirala je Cochrane pregled dokaza. Ona govori nešto više o tome u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

Irena: Nedostatak ili manjak vitamina D uobičajen je kod trudnica diljem svijeta. Pokazalo se da nadomjestak vitamina D poboljšava status istoga kod majki, a neke su studije ukazale da bi mogao i zaštititi od negativnih ishoda trudnoće. Cochrane pregled je istražio mogu li oralni dodaci vitamina D sami ili u kombinaciji s kalcijem poboljšati majčinske i neonatalne ishode kada ih žena uzima tijekom trudnoće. Pregled sugerira da postoje neke prednosti, ali treba ostati oprezan jer su  dokazi i dalje relativno slabi.
Prvotna verzija pregleda objavljena je 2011. godine, a ažuriranje uključuje sada 15 istraživanja, s ukupno skoro 3000 žena. Devet istraživanja uspoređivalo je uzimanje vitamina D u odnosu na neuzimanje ili placebo, a drugih šest je uspoređivalo uzimanje kombinacije vitamina D i kalcija s nesuplementacijom.
Podaci iz sedam istraživanja koja su uključivala 868 žena pokazala su da su žene koje su primale dodatke samo vitamina D imale veće razine seruma 25-hidroksivitamina D od onih koji nisu primale nikakav dodatak ili placebo. Također, podaci iz dva istraživanja koja su uključivala oko 200 žena sugeriraju da one koji su primale dodatke vitamina D imaju manju vjerojatnost da će razviti preeklampsiju od onih koje nisu uzimale dodatke ili placebo. U odnosu na bebe, podaci iz tri istraživanja koja su uključivala gotovo 500 trudnica, sugeriraju da dodatak vitamina D smanjuje rizik od prijevremenog poroda u usporedbi s ne uzimanjem dodataka ili placeba, te su bebe s manje od 2500 g također bile manje uobičajene kod žena koje su suplementirale viamin D nego kod onih koje nisu ili su dobivale placebo. Žene koje su uzimale vitamin D s kalcijem imale su 50% niži rizik od preeklampsije od onih koje nisu uzimale nikakav nadomjestak, ali isto tako i 50% veći rizik od prijevremenog poroda.
Zaključno, nove studije su dale više dokaza o učincima primjene vitamina D, s kalcijom i bez njega, tijekom trudnoće. Suplementiranje vitamina D kod trudnica povećava razinu serumskog 25-hidroksivitamina D i može smanjiti rizik od preeklampsije, niske porođajne težine djeteta i prijevremenog poroda. Međutim, kada se kombiniraju vitamin D i kalcij, povećava se rizik od prijevremenog poroda. Podaci o štetnim učincima nedostajali su u svim studijama. Klinička značajnost povišene koncentracije seruma 25-hidroksivitamina D još uvjek nije jasna te se ovi rezultati trebaju interpretirati s oprezom. Također, nije jasno treba li se suplementirati vitamin D kao dio rutinske antenatalne skrbi svim ženama kako bi se poboljšali ishodi majki i novorođenčadi, stoga su za rješavanje ove nesigurnosti potrebne daljnje rigorozne randomizirane studije.

Iva: Ako biste željeli detaljnije istražiti postojeće dokaze i pratiti daljnja ažuriranja ovog pregleda kako informacije iz trenutnih i budućih studija postaju dostupne, ovaj pregled možete pronaći u tražilici na Cochrane knjižnici (www.cochranelibrary.com) ako upišete "Vitamin D i trudnoća".

Podcast translated by Jela Ravnjak
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Mikulić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript