Pružanje informacija oboljelima od multiple skleroze koje im mogu pomoći u donošenju odluka

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Osobe s multiplom sklerozom suočavaju se s mnogim pitanjima u svim fazama bolesti. Primjerice, značaj dijagnoze za budući tijek bolesti i dalje je nejasan jer će jedna trećina bolesnika imati benignu bolest s blagom ili nikakvom progresijom onesposobljenosti. Dvojbe postoje i kad je riječ o učincima i štetnim učincima farmakoloških i ne-farmakoloških terapija. Osobe s multiplom sklerozom žele primiti točne, nove i važne informacije kako bi mogle donijeti informirane odluke o svim pitanjima koja trebaju odlučiti kad je u pitanju njihova bolest i kad trebaju planirati osobni život. Stoga je ključno uravnoteženo informiranje bolesnika. Već je pokazano kako oboljeli od multiple skleroze imaju malo znanja o svojoj bolesti. Stoga bi tim bolesnicima trebalo omogućiti intervencije tijekom kojih će dobiti informacije o svim pitanjima koja su im važna.

Cochrane sustavni pregled analizirao je da li intervencije kojima je cilj pružanje informacija oboljelima od multiple skleroze povećavaju znanje o bolesti i poboljšavaju odlučivanje i kvalitetu života oboljelih od multiple skleroze. Pretražena je literatura objavljena do lipnja 2013. kako bi se pronašla relevantna literatura i pronađeno je 10 kliničkih studija u kojima je bilo uključeno ukupno 1314 ispitanika. Studije su istražile niz pristupa, uključujući pružanje pisanih informacija ili pomagala za odlučivanje, edukacijskih programa i osobnih informacija. Metodološka kvaliteta tih studija bila je nedosljedna. Teme intervencija uključivale su terapiju usmjerenu na bolest, liječenje relapsa, strategije za samoliječenje, liječenje umora, planiranje obitelji i opću promociju zdravlja. Četiri studije koje su istražile razinu znanja pokazale su da pružanje informacija može uspješno poboljšati znanje pacijenata o bolesti (dokazi umjerene kvalitete). Različite rezultate dale su četiri studije koje su opisale učinke informativnih intervencija kojima je cilj pospješiti donošenje odluka (dokazi niske kvalitete) i pet studija u kojima je procijenjen utjecaj dobivenih informacija na kvalitetu života.

Budući su se studije i ispitane intervencije značajno razlikovale, i kvaliteta dokaza ili ishoda nije bila visoka, rezultati ne dopuštaju jasne zaključke o učinkovitosti intervencija za pružanje informacija oboljelima od multiple skleroze.