Intervencije za povećanje konzumacije voća i povrća kod djece u dobi do 5 godina

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Nedovoljna konzumacija voća i povrća velik je zdravstveni problem u razvijenim zemljama. Konzumacija voća i povrća povezana je sa smanjenim rizikom obolijevanja od kroničnih bolesti kasnije u životu. Rano djetinjstvo predstavlja kritičan period za uspostavu prehrambenih navika. Stoga intervencije usmjerene povećanju konzumacije voća i povrća u ranom djetinjstvu mogu biti učinkovita strategija za smanjenje tereta bolesti uzrokovanih tim problemom.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ocijeniti utjecaj intervencija za povećanje konzumacije voća i/ili povrća u djece dobi do pet godina.

Metode

Kako bi se pronašle mjerodavne studije pretražen je niz elektroničkih bibliografskih baza podataka i relevantnih časopisa. Autori uključenih pokusa su kontaktirani za dodatna potencijalno relevantna istraživanja. Za uključivanje u sustavni pregled bio je prihvatljiv svaki randomizirani kontrolirani pokus (vrsta istraživanja u kojem sudionici imaju istu vjerojatnost biti dijelom skupine slučajeva kao i kontrola) čiji je cilj bio povećanje unosa voća i/ili povrća kod djece do pet godina. Dva autora sustavnih pregleda neovisno su pretraživala i vadila informacije iz pokusa uključenih u sustavni pregled. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2016.

Rezultati

U ovaj sustavni pregled uključeno je 50 pokusa s ukupno 10.267 sudionika. Trideset pokusa proučavalo je intervencije hranjenja djece, jedanaest intervencije u edukaciji roditelja o prehrani, osam se bavilo intervencijama s više komponenti te je jedan pokus istraživao intervencije u edukaciji djece o prehrani. Intervencije usmjerene na hranjenje djece (npr. ponavljana izloženost povrću) bile su učinkovite u povećanju unosa povrća u prehrani djece tijekom kratkog razdoblja (manje od 12 mjeseci). Intervencije u edukaciji roditelja o prehrani i intervencije s više komponenti (npr. kombiniranje promjena pravila u dječjim vrtićima s edukacijom roditelja) nisu bile učinkovite u povećanju unosa voća i povrća kod djece. Nije bilo dovoljno informacija kako bi se ocijenila dugoročna učinkovitost, cjenovna učinkovitost i neželjene štete. Istraživanja koja su navela izvor financiranja primila su sredstva od vlade ili dobrotvornih organizacija, osim dvaju istraživanja koja su primila financijsku potporu industrije.

Zaključak

Dokazi o učinkovitim intervencijama u svrhu povećanja konzumacije voća i povrća kod djece u dobi do pet godina ostaju nedovoljni. Izgleda da su intervencije hranjenja djece povećale konzumaciju povrća u djece (za 4,03 grama), ali kako se taj zaključak temelji na dokazima vrlo niske kvalitete izgledno je da će se promijeniti u budućim istraživanjima.

Ovo je živi sustavni pregled (engl. living systematic review). Živi sustavni pregledi su nova vrsta sustavnih pregleda koji nude novi pristup u ažuriranju pregleda. Takav se pregled kontinuirano obnavlja uključivanjem novih relevantnih dokaza kako oni postaju dostupni. Pogledajte Cochraneovu bazu sustavnih pregleda za provjeru trenutnog statusa ovog Cochrane sustavnog pregleda literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dorotea Vodeničar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save