Intervencije za povećanje konzumacije voća i povrća kod djece u dobi do 5 godina

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Nedovoljna konzumacija voća i povrća velik je zdravstveni problem u razvijenim zemljama. Konzumacija voća i povrća povezana je sa smanjenim rizikom obolijevanja od kroničnih bolesti kasnije u životu. Rano djetinjstvo predstavlja kritičan period za uspostavu prehrambenih navika. Stoga intervencije usmjerene povećanju konzumacije voća i povrća u ranom djetinjstvu mogu biti učinkovita strategija za smanjenje tereta bolesti uzrokovanih tim problemom.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ocijeniti utjecaj intervencija za povećanje konzumacije voća i/ili povrća u djece dobi do pet godina.

Metode

Kako bi se pronašle mjerodavne studije pretražen je niz elektroničkih bibliografskih baza podataka i relevantnih časopisa. Autori uključenih pokusa su kontaktirani za dodatna potencijalno relevantna istraživanja. Za uključivanje u sustavni pregled bio je prihvatljiv svaki randomizirani kontrolirani pokus (vrsta istraživanja u kojem sudionici imaju istu vjerojatnost biti dijelom skupine slučajeva kao i kontrola) čiji je cilj bio povećanje unosa voća i/ili povrća kod djece do pet godina. Dva autora sustavnih pregleda neovisno su pretraživala i vadila informacije iz pokusa uključenih u sustavni pregled. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do rujna 2016.

Rezultati

U ovaj sustavni pregled uključeno je 50 pokusa s ukupno 10.267 sudionika. Trideset pokusa proučavalo je intervencije hranjenja djece, jedanaest intervencije u edukaciji roditelja o prehrani, osam se bavilo intervencijama s više komponenti te je jedan pokus istraživao intervencije u edukaciji djece o prehrani. Intervencije usmjerene na hranjenje djece (npr. ponavljana izloženost povrću) bile su učinkovite u povećanju unosa povrća u prehrani djece tijekom kratkog razdoblja (manje od 12 mjeseci). Intervencije u edukaciji roditelja o prehrani i intervencije s više komponenti (npr. kombiniranje promjena pravila u dječjim vrtićima s edukacijom roditelja) nisu bile učinkovite u povećanju unosa voća i povrća kod djece. Nije bilo dovoljno informacija kako bi se ocijenila dugoročna učinkovitost, cjenovna učinkovitost i neželjene štete. Istraživanja koja su navela izvor financiranja primila su sredstva od vlade ili dobrotvornih organizacija, osim dvaju istraživanja koja su primila financijsku potporu industrije.

Zaključak

Dokazi o učinkovitim intervencijama u svrhu povećanja konzumacije voća i povrća kod djece u dobi do pet godina ostaju nedovoljni. Izgleda da su intervencije hranjenja djece povećale konzumaciju povrća u djece (za 4,03 grama), ali kako se taj zaključak temelji na dokazima vrlo niske kvalitete izgledno je da će se promijeniti u budućim istraživanjima.

Ovo je živi sustavni pregled (engl. living systematic review). Živi sustavni pregledi su nova vrsta sustavnih pregleda koji nude novi pristup u ažuriranju pregleda. Takav se pregled kontinuirano obnavlja uključivanjem novih relevantnih dokaza kako oni postaju dostupni. Pogledajte Cochraneovu bazu sustavnih pregleda za provjeru trenutnog statusa ovog Cochrane sustavnog pregleda literature.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dorotea Vodeničar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save