Lijekovi za djecu s refluksom

Istraživačko pitanje

Koje je najbolje i najsigurnije liječenje za bebe i djecu s gastroezofagealnim refluksom?

Ključne poruke:

- dokazi o lijekovima za bebe s gastroezofagealnim refluksom/refluksnom bolešću su vrlo nepouzdani;

- dokazi o učincima inhibitora protonske pumpe za djecu s gastroezofagealnom refluksnom bolešću su vrlo nepouzdani. Nije bilo odgovarajućih dokaza za donošenje zaključaka za druge lijekove.

Što je gastroezofagealni refluks?

Gastroezofagealni refluks (GER) se događa kad se želučani sadržaj vraća u jednjak (mišićnu cijev koja povezuje grlo sa želucem). Većina beba (ispod godine dana starosti) preraste simptome refluksa, ali postavlja se pitanje pomažu li lijekovi. Djeca (starija od 1 godine) mogu imati refluks kao i odrasli. Refluks može biti normalan ('fiziološki refluks'), ali kod beba i djece može prouzročiti simptome, uključujući bol ili gubitak težine, zbog upale jednjaka (ezofagitis). Uznemirujući simptomi refluksa se nazivaju 'gastroezofagealna refluksna bolest' (GERB).

Kako se liječi gastroezofagealni refluks?

Lijekovi mogu zgusnuti želučani sadržaj (alginati), neutralizirati želučanu kiselinu (ranitidin, omeprazol, lansoprazol) ili pomoći bržem pražnjenju želuca (domperidon, eritromicin).

Što smo željeli saznati?

Željeli smo saznati koji je najbolji način smanjenja refluksa kod beba i djece. Željeli smo vidjeti pomažu li lijekovi dojenčadi i djeci da se osjećaju bolje (simptomi mjereni skalama za bodovanje), liječe li jednjak (što se provjerava endoskopski, postavljanjem malene kamere u jednjak) i smanjuju li vrijeme izlaganja jednjaka želučanoj kiselini. Također smo istražili sigurnost lijekova, uzimajući u obzir štetne ili neželjene učinke prijavljene u istraživanjima.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koje testiraju lijekove za gastroezofagealni refluks kod beba i djece. Uključili smo sva istraživanja koja uspoređuju ove lijekove međusobno ili ih uspoređuju s neaktivnim lijekom (placebo). Procijenili smo rezultate koji su važni liječnicima, medicinskim sestrama i roditeljima i napravili vlastitu analizu rezultata. Procijenjena je pouzdanost dokaza na temelju čimbenika poput načina ispitivanja i veličine istraživanja.

Što smo saznali?

Pronašli smo 36 odgovarajućih istraživanja koja su uključivala 2 251 bebu i dijete, i bila provedena diljem svijeta, većinom u SAD-u. Najveće istraživanje je uključivalo 268 beba, a najmanje 16 djece. Petnaest istraživanja je usporedilo aktivni lijek s placebom, 8 je usporedilo jedan aktivni lijek s drugim, a 11 istraživanja je dalo isti lijek u različitim dozama. Pronašli smo korisne informacije u 14 od 36 istraživanja. Preostala istraživanja ili nisu izvijestila o ishodima koji su nas zanimali ili o njima nisu izvijestila na način koji je adekvatan za našu analizu. Nismo mogli kombinirati rezultate nijednog istraživanja jer su bili previše različiti (u smislu vremenske dužine praćenja sudionika i ishoda koje su istraživali).

Ključni rezultati

Bebe. Nema jasnog učinka na simptome ili izmjerenu kiselost (jedna mjera je indeks refluksa, što je postotak vremena u 24 sata tijekom kojeg je jednjak izložen želučanoj kiselini) kod beba koje su dobile omeprazol ili placebo. Jedno istraživanje (30 beba) pokazalo je da se vrijeme plača/nemira smanjilo sa 287 na 201 minutu/dan u skupini koja je primala placebo i sa 246 na 191 minutu/dan u skupini koja je primala omeprazol. Indeks refluksa promijenio se u skupini koja je primala omeprazol s 9,9% na 1,0% u 24 sata, a u skupini koja je primala placebo sa 7,2% na 5,3%. Jedno istraživanje (76 beba) je pokazalo da omeprazol i ranitidin mogu imati slične pogodnosti za simptome nakon 2 tjedna: rezultati simptoma (viši rezultati znače lošije simptome) u skupini s omeprazolom pali su sa 51,9 na 2,4, a u skupini s ranitidinom sa 47 na 2,5. U jednom istraživanju s 52 novorođenčadi esomeprazol nije pokazao smanjenje broja simptoma (184,7 do 156,7) u usporedbi s placebom (183,1 do 158,3). Nijedno istraživanje nije prijavilo štetne događaje ili rezultate o promjenama na jednjaku beba.

Djeca. Kod djece starije od godine dana nijedno istraživanje nije procijenilo medicinsko liječenje u odnosu na placebo. Inhibitori protonske pumpe (IPP), koji blokiraju proizvodnju želučane kiseline, u različitim dozama mogu pružiti malo ili nikakvo poboljšanje simptoma ili zacjeljivanje jednjaka. U jednom istraživanju (127 djece), djeca s manjom i većom tjelesnom težinom koja su primala rabeprazol u nižim i višim dozama su imala minimalne, vjerojatno nevažne, promjene rezultata simptoma i endoskopskih rezultata (koji pokazuju je li došlo do zacjeljivanja jednjaka). Pantoprazol može ili ne mora olakšati simptome kod djece u dobi od 1 do 5 godina do 8. tjedna: nije bilo razlike između niže i više doze u jednom istraživanju (60 djece). Istraživanja koja su istraživala druge lijekove nisu nam pružila dovoljno informacija za ispravnu procjenu njihovih rezultata.

Pouzdanost dokaza

Nismo sigurni u ove dokaze, koji su se uglavnom temeljili na pojedinačnim istraživanjima s manjim brojem beba i djece. Farmaceutske tvrtke su bile uključene u pisanje članaka za nekoliko uključenih istraživanja. Ostaje otvoreno pitanje koji je najbolji način liječenja djece s teškoćama u razvoju i jesu li neki inhibitori protonske pumpe bolji od drugih lijekova. U ovaj sustavni pregled su uključeni dokazi objavljeni do 17. rujna 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Aleksandra Radman Tomić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information