Lijekovi koji ciljaju krvne žile u malignim tumorima mozga

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Uvod:

Većina primarnih tumora mozga u odraslih osoba su gliomi, koji čine oko dvije petinesvih primarnih tumora mozga. Gliomi se mogu javiti u cijelom spektru od niskog do visokogstupnja ozbiljnosti i stupnjuju se patološki na ljestvici od jedan do četiri prema klasifikacijiSvjetske zdravstvene organizacije. Gliom visokog stupnja, uključujući glioblastom, teško jeliječiti i ima lošu prognozu.

Ti tumori mozga stvaraju nove krvne žile koje im pomažu u daljnjem rastu. Stoga se razvijajulijekovi koji smanjuju stvaranje novih krvnih žila (angiogenezu) i usporavaju rast tumora. Lijekovi bevacizumab, cediranib davan izravno i cilengitid davan neizravno ciljaju stvaranjenovih krvnih žila, i istraženi su u randomiziranim kontroliranim istraživanjima za liječenjeglioblastoma. 

Obilježja studija

Nakon sveobuhvatnog pretraživanja literature, pronađeno je 7odgovarajućih kliničkih istraživanja, koja su uključila ukupno 2987 ispitanika. Sve uključenestudije bile su ograničene na glioblastom i nisu nađene nikakve druge odgovarajuće studijekoje su istražile druge vrste tumora mozga u okviru ovog istraživačkog pitanja. Najvećeistraživanje provedeno je na pacijentima s novo-dijagnosticiranim glioblastomom, koji suliječeni antiangiogenetskom terapijom. Analizom svih istraživanja uključenih u ovaj sustavnipregled nije pokazano poboljšanje u ukupnom preživljenju nakon uporabe antiangiogenetsketerapije Međutim klinička istraživanja u kojima je korišten bevacizumab za liječenjeglioblastoma pokazala su da lijek produljuje vrijeme rasta tumora (preživljenje beznapredovanja bolesti).

Ključni rezultati

Nuspojave su bile rijetke i slične onima koje su već opisane u istraživanjima antiangiogenetskih terapija za liječenje drugih vrsta tumora. Nuspojave su uključivale visoki krvni tlak, gubitak proteina mokraćom, sporije cijeljenje rana i povećani rizik od stvaranja krvnih ugrušaka 

Zaključno, nisu pronađeni dostatni dokazi koji bi pokazalida li antiangiogenetske terapije koje su dosad istražene produljuju život u pacijenata smalignim tumorima mozga visokog stupnja.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Livia Puljak

Share/Save