Metode stimulacije mozga bez kirurškog zahvata za liječenje kronične boli

Zaključak

Nemamo dovoljno visoko-kvalitetnih dokaza koji bi podržali ili osporili učinkovitost metoda za neinvazivnu stimulaciju mozga za liječenje kronične boli.

Dosadašnje spoznaje

Električna stimulacija mozga se koristi za liječenje raznih bolnih stanja. Danas postoje različiti uređaji koji omogućuju električnu stimulaciju mozga bez potrebe za kirurškim zahvatom ili bilo kakvom drugom invazivnom terapijom. Postoji pet glavnih vrste tih terapija: ponavljana transkranijalna magnetska stimulacija (engl. repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) kod koje se mozak stimulira pomoću zavojnice koja se stavlja na kožu glave, kranijalna elektroterapijska stimulacija (engl. cranial electrotherapy stimulation, CES) kod koje se elektrode zakače na uši ili stavljaju na kožu glave; transkranijalna direktna stimulacija strujom (engl. transcranial direct current stimulation, tDCS), neinvazinva kortikalna elektrostimulacija smanjene impedancije (engl. reduced impedance non-invasive cortical electrostimulation, RINCE) i transkranijalna nasumična stimulacija bukom (engl. transcranial random noise stimulation, tRNS) kod koje se elektrode primjenjuju na kožu glave. Ti se uređaji pokušavaju koristiti za ublažavanje boli, pri čemu im je cilj mijenjanje aktivnosti mozga. Međutim, nije jasno kolika je djelotvornost tih terapija.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovoj obnovljenoj verziji Cochrane sustavnog pregleda literature uključena su 94 randomizirana kontrolirana istraživanja. Od toga su 42 pokusa analizirala rTMS, 11 CES, 36 tDCS, 2 RINCE, 2 tRNS, a jedan pokus je ispitao i tDCS i rTMS.

Ključni rezultati

Kad se rTMS primijeni na motornu koru mozga (korteks) može dovesti do malog, kratkoročnog smanjenja boli, ali nije vjerojatno da su ti učinci klinički važna. tDCS može smanjiti bol u usporedbi s placebo postupkom, ali za rTMS i tDCS naše procjene pokazuju da je njihov koristan učinak vjerojatno precijenjen zbog malog broja sudionika u svakoj od studija i ograničenja u načinu na koji su ta istraživanja provedena. Dokazi niske- ili vrlo niske kvalitete ukazuju kako rTMS i rTMS niske frekvencije, koje se primjenjuju na prefrontalna područja mozga, nisu učinkovite. Dokazi niske kvalitete pokazuju da CES nije djelotvorna terapija za kroničnu bol. Za sve oblike stimulacije dokazi nisu uvjerljivi i postoji znatna neizvjesnost oko moguće koristi i štetnih učinaka tih terapija. U studijama koje su jasno opisale nuspojave, te su nuspojave bile kratkoročne i sporedne, primjerice glavobolja, mučnina i nadražaj kože, ali takve su nuspojave ispitanici opisali i prilikom stvarne i lažne stimulacije. Dva slučaja napadaja su opisana nakon primjene prave rTMS. Naši zaključci za rTMS, CES, tDCS i RINCE nisu se značajnije promijenili u ovom obnovljenom sustavnom pregledu u odnosu na stariju verziju.

Kvaliteta dokaza

Ocijenjenili smo kvalitetu dokaza iz uključenih istraživanja s pomoću četiri razine: vrlo niske, niske, umjerene ili visoke Vrlo niska kvaliteta dokaza znači da smo jako nesigurni oko rezultata. Visoka kvaliteta dokaza znači da smo vrlo sigurni u rezultate. Ocijenili smo da su svi dokazi u ovom sustavnom pregledu niske ili vrlo niske kvalitete, uglavnom zbog pristranosti koje mogu dovesti do nepouzdanih rezultata i male veličine studija, što ih čini neprecizan.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information