Ležanje na trbuhu tijekom mehaničke ventilacije odraslih s akutnim zatajenjem disanja

Istraživačko pitanje

Ovim se Cochrane sustavnim pregledom željelo istražiti može li ležanje na trbuhu (engl. prone position) tijekom mehaničke ventilacije poboljšati važne rezultate, npr. smanjiti smrtnost pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja koji zahtijevaju mehaničku ventilaciju. Također smo željeli ispitati nedostatke i komplikacije povezane s ležanjem na trbuhu, kao i dugoročne koristi.

Dosadašnje spoznaje

Pacijenti primljeni u jedinicu intenzivnog liječenja i koji trebaju pomoć pri disanju zbog oštećenja pluća, imaju visoku stopu smrtnosti. Potrebnu pomoć im omogućuje primjena mehaničkoga ventilatora. U stanjima poput pneumonije (upala pluća), pluća se sastoje od normalnih i oštećenih područja. Oporavak oštećenih područja zahtijeva određeno vrijeme tijekom kojeg pacijentu može trebati pomoć i potpora umjetnog disanja (mehaničke ventilacije). Potpora mehaničkim ventilatorima može potencijalno spasiti život jer održava visokom razinu kisika u krvi te uklanja ugljikov dioksid. Međutim, sam taj uređaj može uzrokovati upale i dodatne komplikacije. Što jače uređaj radi da bi postigao normalnu oksigenaciju i uklanjanje ugljikova dioksida, to je vjerojatnije da će zdravi, normalni dijelovi pluća biti oštećeni i da će se stanje osobe pogoršati. Ventilacija osobe koja leži na trbuhu (pronacija) umjesto ležanja na leđima (supinacija) može poboljšati rad uređaja i tako smanjiti neželjene nuspojave.

Značajke istraživanja

U ovaj smo Cochrane sustavni pregled uključili randomizirane kontrolirane pokuse provedene na odraslima, koji su uspoređivali tijek mehaničke ventilacije u pacijenata u stanju pronacije (dok leže na trbuhu) s onima u stanju supinacije (kad leže na leđima).

Ključni rezultati

Rezultati 9 istraživanja u koijma je sudjelovalo ukupno 2165 ispitanika (objavljenih u 10 znanstvenih radova) pokazuju da ležanje na trbuhu ne donosi korist za sve sudionike kojima treba ventilacija, ali postoje neke situacije u kojima taj položaj može poboljšati preživljenje. U jednoj skupini sudionika s najtežim oštećenjima pluća smanjila se smrtnost, kao i u pacijenata koji su dulje i ranije bili podvrgnuti liječenju. Opisane su i određene komplikacije, najčešće dekubitus i začepljenje dušnika. Također su zabilježeni slučajevi niskog krvnoga tlaka i abnormalnih srčanih ritmova. Kliničari trebaju biti svjesnih toga i poduzeti preventivne radnje kada je to moguće. Primjena ležanja na trbuhu svih pacijenata prisutnih u jedinici intenzivnog liječenja koji imaju nižu razinu kisika u krvi nije opravdana, ali određene skupine sudionika, primjerice one s izrazito niskim razinama kisika u krvi mogu imati koristi od takvog položaja. Daljnja klinička istraživanja bi pomogla u pojašnjavanju potencijalne koristi za te bolesnike, ali se takva istraživanja možda neće provesti zbog vrlo velike koristi liječenja koja je utvrđena u najnovijem kliničkom ispitivanju bolesnika s vrlo niskim razinama kisika u krvi. U nedostatku novih istraživanja, statistička analiza podataka pojedinačnih pacijenata može olakšati daljnju procjenu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za glavne rezultate ovog Cochrane sustavnog pregleda bila je niska zbog ozbiljnih nedosljednosti i potencijalnih pristranosti.

U ovaj pregled literature uključena su istraživanja objavljena do 31. siječnja 2014. Pretraživanje literature u medicinskim bazama CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL i LILACS ponovljeno je u lipnju 2015. Pet novih istraživanja koje bi potencijalno mogle odgovarati ovom kliničkom pitanju dodano je na popis "Studija koje čekaju procjenu", te će se uključti u rezultate pri sljedećem obnavljanju ovog sustavnog pregleda literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maja Pavić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information