Povlačenje pupkovine za vađenje posteljice nakon rođenja djeteta

Treća faza porođaja odnosi se na vrijeme između rođenja djeteta i potpunog izgona posteljice. Zbog odvajanja posteljice za vrijeme porođaja gubi se nešto krvi. Krvarenje nakon porođaja (postpartalno krvarenje) glavni je uzrok smrtnosti rodilja u zemljama visokih i niskih prihoda po glavi stanovnika. „Aktivan odnos prema trećoj fazi porođaja“ podrazumijeva davanje lijekova rodilji (obično u obliku injekcije) koji jačaju stezanje maternice, zatvaranje pupkovine i potezanje pupkovine istodobno s primjenom protutlaka da bi se pomoglo izgonu posteljice (tzv. kontrolirano potezanje pupkovine). To može rodilji biti neugodno i u neskladu s njezinom željom da prirodno rodi. Osoblje koje pomaže pri porođaju treba se posebno uvježbavati za izvođenje kontroliranog potezanja pupkovine.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je tri randomizirana kontrolirana ispitivanja u žena koje su rodile prirodnim putem. Ispitivanja su bila metodološki primjerena i njhovi rezultati bili su dosljedni. Jedno od njih bilo je veliko istraživanje provedeno u osam zemalja a uključilo je 23.000 žena, drugo je provedeno na nekoliko mjesta u Francuskoj a uključilo je 4000 žena, a jedno je provedeno u jednom rodilištu u Urugvaju, na blizu 200 žena. Kontrolirano potezanje pupkovine nije uvjerljivo smanjilo obilno krvarenje nakon porođaja (gubitak krvi manji od jedne litre) nego je dovelo do maloga smanjenja krvarenja nakon porođaja (gubitak krvi manji od pola litre) i smanjenja srednjega volumena gubitka krvi. Značajno je pak smanjilo potrebu za ručnim mehaničkim odstranjenjem posteljice. Primjenu potezanja pupkovine treba preporučiti pod uvjetom da osoba tko to izvodi ima odgovarajuću vještinu da postupak provede na siguran način.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Matko Marušić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information