Amfetamini za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u odraslih

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) je psihijatrijski poremećaj koji nastaje u djetinjstvu, a u 50% bolesnika može se nastaviti i u odrasloj dobi. S kliničkog stajallišta, ADHD obilježava hiperaktivnost, promjene raspoloženja, iritabilnost, problemi s održavanjem pozornosti, neorganiziranost i impulzivno ponašanje. I drugi poremećaji mogu se javiti s vremena na vrijeme, kao što su promjene rasploženja pa i zlouporaba droga. Čini se da bi amfetamini mogli povoljno djelovati na neurološke probleme koji uzrokuju ADHD i na taj način ublažiti simptome ADHD-a.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pronađeno je 7 studija na tu temu, u kojima je sudjelovalo ukupno 1091 ispitanika. Tri studije usporedile su amfetamine s placebom, a tri amfetamine i druge lijekove: guanfacine, modafinil i paroksetin. Istražena su tri derivata amfetamina: deksamfetamin, lisdeksamfetamin i miješane soli amfetamina (MAS). Liječenje je trajalo od 2 do 20 tjedana.

Sve vrste amfetamina ublažile su simptome ADHD-a, ali sve u svemu nisu potakle ispitanike da ostanu na terapiji i bile su povezane s većim rizikom odustajanja od terapije prije završetka istraživanja zbog nuspojava. Jedna vrsta amfetamina, miješane soli amfetamina, povećala je broj ispitanika koji su ostali u istraživanju do kraja. Nisu pronađeni dokazi da više doze djeluju bolje nego niže doze. Nisu pronađene razlike u djelotvornosti između formulacija amfetamina s trenutnim otpuštanjem aktivne tvari i onih koji postupno otpuštaju lijek. Stoga se čini da kratkoročna terapija amfetaminima ublažava simptome ADHD-a, ali potrebne su studije koje će procijeniti tu terapiju kroz dulje vrijeme.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save