Levonorgestrel intrauterini sustav za zaštitu endometrija u žena s karcinomom dojke koje se liječe tamoksifenom za sprječavanje ponovne pojave bolesti

Istraživačko pitanje

Cochrane autori su istražili učinak levonorgestrel intrauterinog sustava (LNG-IUS) na smanjenje nastanka polipa endometrija, povećanog zadebljanja sluznice maternice i karcinoma endometrija u žena koje primaju tamoksifen u liječenju karcinoma dojke. U ovom pregledu je također istražen učinak LNG-IUS na rizik abnormalnog vaginalnog krvarenja, fibroide, ponovnu pojavu karcinoma dojke ili smrtnost u žena s karcinomom dojke koje uzimaju tamoksifen.

Dosadašnje spoznaje

Tamoksifen se primjenjuje za smanjenje rizika ponovne pojave raka dojke. Tamoksifen može uzrokovati nenormalne promjene na sluznici maternice (unutarnji sloj maternice - endometrij), uključujući polipe i karcinom. LNG-IUS sadrži sintetski hormon levonorgestrel koji se izlučuje u endometrij i koči njegovo bujanje. Levonorgestrel je progestin, a mnogi su karcinomi dojke osjetljivi na progesteron, te je potrebno proučiti sigurnost LNG-IUS u žena liječenih od karcinoma dojke.

Značajke studija

Uključene su 4 randomizirane studije s ukupno 543 žene. Te studije su provedene u Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj, Egiptu i Hong Kongu, te je primarni ishod u svima bio abnormalne promjene sluznice maternice. U tri studije su nađeni ishodi o fibroidima (miomima). Tri studije su prikazale podatke za abnormalno vaginalno krvarenje. Dvije studije su prikazale ponovnu pojavu karcinoma dojke i tri smrtnost povezanu s karcinomom dojke. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do listopada 2015.

Ključni rezultati

Iz ovog pregleda proizlazi da LNG-IUS može smanjiti rizik endometrijskih polipa i endometrijske hiperplazije u dugoročnom razdoblju praćenja (24 do 60 mjeseci) u žena s karcinomom dojke koje primaju tamoksifen. Nakon 12 i 24 mjeseci praćenja, više je žena s LNG-IIUS uočilo nenormalno vaginalno krvarenje. Nakon 60 mjeseci praćenja nije bilo nenormalnog vaginalnog krvarenja u niti jednoj skupini. Podaci o učinku na karcinom endometrija (karcinom žlijezdanog tkiva), miome, ponovnu pojavu karcinoma dojke i smrtnost uslijed karcinoma dojke nisu bili dostatni.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je procijenjena kao srednja uslijed malog broja ispitanika i niske pojavnosti događaja ishoda pri usporedbi. Potrebne su veće studije za procjenu učinka LNG-IUS na pojavnost karcinoma endometrija i učinak LNG-IUS na rizik sekundarnih događaja karcinoma dojke.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save