Levonorgestrel intrauterini sustav za zaštitu endometrija u žena s karcinomom dojke koje se liječe tamoksifenom za sprječavanje ponovne pojave bolesti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cochrane autori su istražili učinak levonorgestrel intrauterinog sustava (LNG-IUS) na smanjenje nastanka polipa endometrija, povećanog zadebljanja sluznice maternice i karcinoma endometrija u žena koje primaju tamoksifen u liječenju karcinoma dojke. U ovom pregledu je također istražen učinak LNG-IUS na rizik abnormalnog vaginalnog krvarenja, fibroide, ponovnu pojavu karcinoma dojke ili smrtnost u žena s karcinomom dojke koje uzimaju tamoksifen.

Dosadašnje spoznaje

Tamoksifen se primjenjuje za smanjenje rizika ponovne pojave raka dojke. Tamoksifen može uzrokovati nenormalne promjene na sluznici maternice (unutarnji sloj maternice - endometrij), uključujući polipe i karcinom. LNG-IUS sadrži sintetski hormon levonorgestrel koji se izlučuje u endometrij i koči njegovo bujanje. Levonorgestrel je progestin, a mnogi su karcinomi dojke osjetljivi na progesteron, te je potrebno proučiti sigurnost LNG-IUS u žena liječenih od karcinoma dojke.

Značajke studija

Uključene su 4 randomizirane studije s ukupno 543 žene. Te studije su provedene u Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj, Egiptu i Hong Kongu, te je primarni ishod u svima bio abnormalne promjene sluznice maternice. U tri studije su nađeni ishodi o fibroidima (miomima). Tri studije su prikazale podatke za abnormalno vaginalno krvarenje. Dvije studije su prikazale ponovnu pojavu karcinoma dojke i tri smrtnost povezanu s karcinomom dojke. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do listopada 2015.

Ključni rezultati

Iz ovog pregleda proizlazi da LNG-IUS može smanjiti rizik endometrijskih polipa i endometrijske hiperplazije u dugoročnom razdoblju praćenja (24 do 60 mjeseci) u žena s karcinomom dojke koje primaju tamoksifen. Nakon 12 i 24 mjeseci praćenja, više je žena s LNG-IIUS uočilo nenormalno vaginalno krvarenje. Nakon 60 mjeseci praćenja nije bilo nenormalnog vaginalnog krvarenja u niti jednoj skupini. Podaci o učinku na karcinom endometrija (karcinom žlijezdanog tkiva), miome, ponovnu pojavu karcinoma dojke i smrtnost uslijed karcinoma dojke nisu bili dostatni.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je procijenjena kao srednja uslijed malog broja ispitanika i niske pojavnosti događaja ishoda pri usporedbi. Potrebne su veće studije za procjenu učinka LNG-IUS na pojavnost karcinoma endometrija i učinak LNG-IUS na rizik sekundarnih događaja karcinoma dojke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr