Kanabinoidi za Touretteov sindrom

Kanabinoidni lijekovi mogli bi biti korisni u liječenju nekih simptoma u bolesnika s Touretteovim sindromom. Trenutno su provedene samo dvije relevantne studije. Obje studije su primjenjivale tetrahidrokanabinol (Δ9THC). U obje studije Δ9THC je bio povezan sa smanjenjem tikova. No veličina uzorka je bila malena i napravljen je veliki broj višestrukih usporedbi. Ukupno su te studije uključile samo 28 sudionika, budući da je osam sudionika sudjelovalo u obje studije. Moguće je da su pacijenti koji su imali najveću korist i najmanje nuspojava skloniji sudjelovanju u daljnjim istraživanjima. U studiji koja je trajala šest tjedana zabilježen je velik broj odustanja/isključenja i nije jasno je li provedena analiza svih uključenih ispitanika koji su se namjeravali liječiti (ITT; intention to treat). Prikazani su rezultati analize provedene na pacijentima koji su ostali u studiji na ispitivanom lijeku u ispravnoj dozi. U stvarnosti se pacijenti odluče ne nastaviti liječenje ako ono ima ograničenu djelotvornost ili neugodne nuspojave. To uvodi pristranost zbog gubitka određenih ispitanika. Iako je bilo nekih značajnijih rezultata, sami autori prihvaćaju da je vrlo malo tih rezultata značajno ako se provede korekcija po Bonferroniju. Moguće je da kanabinoidno liječenje ima koristan učinak koji je preslab kako bi se otkrio pomoću ITT analize i tako malog uzorka. Postoje pojedini slabi dokazi da kanabinoidi lijek može imati učinak na opsesivno-kompulzivno ponašanje, ali je korištena mjera bila dodatak upitniku TSSL (engl. Tourette Syndrome Symptom List) koji nije bio validiran. Nije bilo podataka o učinku Δ9THC na kvalitetu života. Nema dovoljno dokaza koji podupiru uporabu kanabinoida u liječenju tikova i opsesivno kompulzivnog ponašanja u osoba s Touretteovim sindromom.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information