Lijekovi za liječenje fantomske boli uda

Dosadašnje spoznaje

Čovjek može osjetiti bol u dijelu tijela koji nedostaje, na primjer nakon amuptacije uda. Taj se poremećaj naziva fantomska bol uda. Različiti lijekovi su se pokušali koristiti za liječenje fantomske boli uda. Nije sigurno da li bilo koji od ovih lijekova mogu biti djelotvorni: botulinum toksin A, opioidi, agonisti N-metil D-aspartat (NMDA) receptora (npr. ketamin, memantin, dekstrometorfan), antikonvulzivi, antidepresivi, kalcitonin i lokalni anestetici. Nije jasno da li ti lijekovi mogu biti korisni za liječenje boli, i mogu li dovesti do poboljšanje funkcije, raspoloženja, spavanja, kvalitete života, zadovoljstvo liječenjem, niti je jasno jesu li sigurni (izazivaju li nuspojave) nakon kratkoročnog ili dugoročnog uzimanja.

Ključni rezultati

U ovom obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu literature ponovljeno je pretraživanje medicinskih baza podataka kako bi se pronašli klinički pokusi na tu temu objavljeni do travnja 2016. Pronađeno je jedno novo istraživanje. Stoga sustavni pregled sada sadrži 14 kliničkih pokusa s ukupno 269 ispitanika. Jedno malo preliminarno istraživanja pokazuje da botulinum toksin A ne ublažava fantomsku bol uda u usporedbi s lidokain/metilprednizolonom. Morifn, gabapentin i ketamin omogućuju kratkoročno ublažavanje boli u usporedbi s placebom, ali rezultati se temelje uglavnom na malim istraživanjima. Rezultati za kalcitonin (u usporedbi s placebom ili ketaminom) i lokalne anestetike (u usporedbi s placebom) bili su varijabilni. Istraživanja su bila vrlo različita, što otežava zajedničku analizu rezultata za različite lijekove. Većina istraživanja nije opisala rezultate o analizama spavanja, depresije ili raspoloženja, kvalitete života, zadovoljstvo terapijom ili broj osoba koje su odustale od sudjelovanja u istraživanju.

Budući se temelje na nekolicini malih istraživanja rezultati se trebaju oprezno tumačiti. Nije nađeno dovoljno informacija o dugoročnoj djelotvorosti i sigurnosti tih lijekova. Potrebna su velika, kvalitetna istraživanja koja će dugo vremena pratiti pacijente i istraživati rezultate važne pacijentima. Bolja i veća istraživanja će omogućiti donošenje čvrstih zaključaka o najboljem načinu ublažavanja boli u tih pacijenata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information