Dodaci prehrani za ljude koje se liječe od aktivne tuberkuloze

Cochrane znanstvenici su proveli istraživanje o efektima dodataka prehrani za ljude koje se liječe od tuberkuloze. Pretraživanjem literature objavljene do 4. veljače 2016. pronašli su 35 relevantnih kliničkih pokusa na tu temu u kojima je sudjelovalo 8283 ispitanika. Rezultati tih studija sažeti su u nastavku.

Što je aktivna tuberkuloza i kako dodaci prehrani mogu djelovati?

Tuberkuloza je bakterijska infekcija koja najčešće zahvaća pluća. Većina oboljelih nikad ne razvije simptome budući da njihov imunološki sustav uspijeva kontrolirati bakterije. Aktivna tuberkuloza nastupa kada imunološki sustav ne uspijeva spriječiti infekciju i tipični simptomi su kašalj, bol u prsima, vrućica, noćno znojenje, gubitak težine i ponekad iskašljavanje krvi. Za liječenje se koristi kombinacija antibiotika koji se moraju uzimati najmanje šest mjeseci.

Ljudi koji boluju od tuberkuloze su često pothranjeni, te stoga pothranjene osobe imaju veći rizik od oboljenja budući da je njihov imunološki sustav oslabljen. Dodaci prehrani mogu pomoći oboljelima da se oporave tako da im ojačaju imunološki sustav, te da im povećaju težinu, mišićnu snagu i time omoguće pacijentu da se vrati aktivnom životu. Dobra prehrana zahtijeva dnevni unos makronutrijenata (ugljikohidrati, proteini i masti) i mikronutrijenata (esencijalni vitamini i minerali).

Rezultati pronađenih istraživanja

Učinak dodataka prehrani koji se daju ljudima koji se liječe od tuberkuloze

Trenutno ne znamo da li besplatna hrana koju pružamo pacijentima oboljelima od tuberkuloze, kao što su topli obroci smanjuju smrtnost ili pospješuju liječenje (vrlo niska kvaliteta dokaza). Pružanje besplatne hrane pacijentima zasigurno pospješuje težinu u nekim okruženjima (dokazi umjerene kvalitete) i mogu poboljšati kvalitetu života (dokazi niske kvalitete).

Rutinsko davanje nadomjestaka s mikro-nutrijentima ima malen ili nikakav učinak na smrti u HIV-negativnih osoba s tuberkulozom (dokazi niske kvalitete) ili HIV-pozitivnih osoba koje ne uzimaju anti-retrovirusnu terapiju (dokazi umjerene kvalitete). Trenutno nije poznato da li nadomjestci mikronutrijenata imaju ikakav učinak na liječenje tuberkuloze (dokazi vrlo niske kvalitete) ali moguće je da nemaju nikakav učinak na dobitak težine (dokazi niske kvalitete). Niti jedna studija nije ispitala učinak na kvalitetu života.

Razina vitamina A u plazmi povećava se nakon početka liječenje tuberkuloze bez obzira na uzimanje dodataka prehrani. Naprotiv, uzimanje dodataka vjerojatno poboljšava razinu cinka, vitamina D, vitamina E i selena u plazmi, ali nije se pokazalo da to ima klinički važne korisne učinke. Usprkos brojnim studijama o dodatcima vitamina D u različitim dozama, nisu dokazani statistički značajni korisni učinci na dijagnostičke pokazatelje analize ispljuvka.

Zaključci autora

Dodatci hrani ili energetski dodatci mogu poboljšati prirast težine tijekom oporavka od tuberkuloze u nekim okruženjima, ali trenutno nema dokaza da mogu poboljšati rezultate liječenja tuberkuloze. Također nema pouzdanih dokaza da rutinsko davanje nadomjestaka izvan preporučenih dnevnih doza ima ikakve koristi za zdravlje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Jelena Nikolić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information