Praćenje stimuliranih ciklusa, uključujući izvantjelesnu oplodnju (IVF) i intracitoplazmatsku injekciju spermija (ICSI), u liječenju neplodnosti

Istraživačko pitanje: može li se sami ultrazvuk koristiti na siguran način, bez da se mjeri razina estradiola u krvi, za praćenje stanja kod žena podvrgnutih kontroliranoj hiperstimulaciji jajnika tijekom IVF-a i ICSI-a? Pregledali smo spoznaje o praćenju stanja kod žena podvrgnutih kontroliranoj hiperstimulaciji jajnika (kao dio IVF ili ICSI metode) dobivene samo transvaginalnim ultrazvukom (TVUS) te spoznaje dobivene tradicionalnim kombiniranim praćenjem stanja (TVUS i praćenje razine estradiola u krvi).

Dosadašnje spoznaje: Metode potpomognute oplodnje, poput metoda IVF i ICSI, uključuju proces koji se naziva kontrolirana stimulacija jajnika. Jajnici se umjetno stimuliraju kako bi proizvodili folikule, a zatim se inducira ovulacija (oslobađanje zrele jajne stanice ili jajašca) da bi se jajne stanice mogle koristiti za upotrebu u IVF ili ICSI metodama za proizvodnju embrija u laboratoriju. Stanje žena koje su bile podvrgnute kontroliranoj hiperstimulaciji jajnika prije indukcije ovulacije uobičajeno se pratilo TVUS metodom te mjerenjem razine hormona estradiola u krvi. Cilj praćenja je otkriti optimalno vrijeme za indukciju ovulacije (primjenom humanog korionskog gonadotropina ili luteinizirajućeg hormona) te utvrditi odgovarajući odgovor na hiperstimulaciju jajnika, kako bi se omogućilo vađenje jajne stanice, ali važno je i prepoznati koje žene imaju rizik od potencijalno ozbiljnog sindroma hiperstimulacije jajnika, koji se rijetko pojavljuje. Smatra se da bi pojednostavljeni protokol praćenja, koji se sastoji samo od transvaginalnog ultrazvuka, mogao smanjiti nepotrebnu tjeskobu i operativne troškove tijekom IVF-a i ICSI-a.

Značajke istraživanja: obuhvaćeno je šest randomiziranih kontroliranih ispitivanja provedenih u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Španjolskoj, Izraelu i SAD-u, u kojima je sudjelovala 781 žena. Uspoređeno je praćenje samim transvaginalnim ultrazvukom sa praćenjem kombinacijom ultrazvuka i mjerenja razine estradiola kod žena podvrgnutih hiperstimulaciji jajnika radi IVF i ICSI metoda. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2020.

Glavni rezultati: nijedno od šest istraživanja nije izvijestilo o primarnom ishodu, stopi živorođenih. U samo četiri od šest istraživanja prijavljena je stopa trudnoće po ženi; nesigurni su učinci praćenja samim ultrazvukom u odnosu na učinke praćenja kombinacijom ultrazvuka i mjerenja razine estradiola na kliničku stopu trudnoće po ženi. Naša otkrića pokazuju da su žene koje su praćene kombinacijom transvaginalnog ultrazvuka i mjerenja estradiola imale vjerojatnost za kliničku trudnoću 36%, a za one praćene samim ultrazvukom vjerojatnost kliničke trudnoće bila je između 31% i 46%.

Nismo sigurni ni u kakav učinak o prosječnom broju uzetih oocita po ženi.

Nismo sigurni je li praćenje samim ultrazvukom u odnosu na praćenje kombinacijom sa mjerenje, razine estradiola utjecalo na incidenciju sindroma hiperstimulacije jajnika. Dokazi upućuju na to da je, kod žena s vjerojatnošću za OHSS od 4% koje su praćene kombinacijom TVUS-a i mjerenja estradiola, ista vjerojatnost, ako su praćene samo TVUS-om, bila između 2% i 8%. Stopa otkazivanja ciklusa bila je slična u objema skupinama u dva istraživanja koja su izvještavala o ovom ishodu.

Kvaliteta dokaza: kvaliteta dokaza bila je niska. Ograničenja uključuju nepreciznost i potencijalnu pristranost zbog nejasnog opisa metoda randomizacije, prikrivanja i zasljepljivanja raspoređivanja u skupine, kao i razlike u protokolima liječenja. Procjenu kvalitete otežao je manjak metodoloških opisa u nekoliko istraživanja. Dva istraživanja izvijestila su o financiranju od strane farmaceutskih tvrtki, a preostala četiri nisu prijavila svoje izvore financiranja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tihana Jelić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information