Probir za šećernu bolest tipa 2

Istraživačko pitanje

Koji su zdravstveni utjecaji probira u odnosu na izostanak probira za šećernu bolest (dijabetes melitus) tipa 2?

Dosadašnje spoznaje

Dijabetes melitus tipa 2 je metabolički poremećaj koji se očituje visokom razinom šećera u krvi koja može dovesti do komplikacija kao što su bolesti bubrega ili očiju. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali uobičajeno se javlja kod odraslih osoba starijih od 65 godina te se u početku može liječiti kroz dijetu i tjelovježbu. Dijabetes melitus tipa 2 može na početku ne mora imati simptome i zbog toga može biti nedijagnosticiran. Probir naizgled zdravih ljudi može rezultirati ranim otkrivanjem i liječenjem dijabetesa melitusa tipa 2, kao i sprječavanjem i odgađanjem razvoja komplikacija.

Značajke istraživanja

Pronađeno je jedno randomizirano kontrolirano istraživanje (kliničko istraživanje u kojem su ispitanici nasumično raspodijeljeni u jednu od dvije ili više skupina), u kojem je 20,184 visokorizična pojedinca iz 33 ordinacije opće prakse iz Istočne Engleske pozvana ili nisu pozvana na probir za dijabetes tipa 2 (DODATAK – Istraživanje s Cambridgea ). Ispitanici koji su zadovoljavali uvjete trebali su imati povišeni rizik za dijabetes, ali ne i dijabetes. Procjena rizika za dijabetes za utvrđivanje visokorizičnih pojedinaca obuhvaća varijable koje se odnose na dob, spol, indeks tjelesne mase te korištenje propisanih steroida i lijekova za povišen tlak. Ordinacije su zadovoljavale uvjete za sudjelovanje ukoliko su mogle dati podatke za izračun ocjene rizika za barem 70% svojih pacijenata. Ukupno su 11,373 ispitanika sudjelovala u probiru, a 4,137 ispitanika je predstavljalo skupinu bez probira. U obje skupine su žene činile 36% ispitanika, a prosječna dob ispitanika je bila 58,2 godine u skupini s probirom te 57,9 godina u skupini bez probira. Gotovo je polovica ispitanika u obje skupine uzimala lijekove za visoki krvni tlak.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do svibnja 2019. godine.

Ključni rezultati

Postoji nesigurnost u učinke probira za dijabetes tipa 2 na smrt od bilo kojeg uzroka ili smrt od uzroka povezanih s dijabetesom (jedini važan ishod za ovaj sustavni pregled za koji su autori istraživanja pružili pouzdane podatke). U uključenom istraživanju nisu prijavljene nuspojave probira, novi slučajevi dijabetesa tipa 2, kvaliteta života povezana sa zdravljem, glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) kao dugoročna mjera kontrole glukoze te socioekonomski učinci (poput troška probira, korištenja lijekova, broja konzultacija).

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza temelji se na samo jednom istraživanju. Ukupna pouzdanost rezultata iz ovog istraživanja je niska, budući da rezultati nisu precizni, odnosno mogu se mijenjati u bilo kojem smjeru ako se objave nova istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Miloš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information