Intervencije za sprječavanje i liječenje bolesti bubrega kod IgA vaskulitisa (Henoch-Schönleinova purpura)

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

IgA vaskulitis (IgAV), poznat kao Henoch-Schönleinova purpura, uzrokuje upalu malih krvnih žila kod djece i rijetko kod odraslih osoba. Simptomi i znakovi uključuju kožni osip u obliku malih crvenih točkica i većih modrica, osobito na stražnjici i nogama, bolove u trbuhu, bolove i oticanje zglobova, a povremeno i krvarenje iz crijeva. Otprilike kod trećine djece zahvaćeni su i bubrezi, što dovodi do pojave krvi i proteina u urinu prilikom testiranja. Kod većine djece zahvaćenost bubrega je blaga (male količine krvi i proteina u urinu) i potpuno se povuče, ali određeni broj djece ima trajnu bolest bubrega koja može napredovati do njihova zatajenja.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pregledani su podaci iz 20 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT), koja su uključivala 1,963 sudionika. Jedanaest ispitivanja obuhvatilo je djecu s IgAV-om s blagim ili nikakvim zahvaćanjem bubrega. Pet ispitivanja uspoređivalo je terapiju prednizonom u trajanju od 14 do 28 dana s placebom ili izostankom terapije, pet ispitivanja uspoređivalo je lijekove koji smanjuju zgrušavanje krvi, a jedno je ispitivanja uspoređivalo montelukast (lijek koji se obično koristi kod djece s astmom) s placebom. Devet ispitivanja obuhvatilo je djecu s umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega. Pet ispitivanja usporedilo je različite imunosupresivne lijekove (ciklofosfamid, mikofenolat mofetil, takrolimus, ciklosporin, leflunomid, azatioprin). Jedno ispitivanje usporedilo je izmjenu plazme (pacijentova plazma se uklanja i zamjenjuje normalnom plazmom) uz ciklofosfamid i metilprednizolon sa samim ciklofosfamidom i metilprednizolonom. Posljednje ispitivanje usporedilo je terapiju fosinoprilom, koji smanjuje količinu proteina u urinu, s nikakvim liječenjem.

Što smo pronašli?

Cilj je bio provjeriti hoće li testirani oblici liječenja spriječiti ili izliječiti dugotrajnu bolest bubrega 6 do 12 mjeseci nakon pojave IgAV-a. Kod djece čiji bubrezi nisu bili zahvaćeni, ili su bili samo blago zahvaćeni, nije pronađena nikakva jasna prednost prednizona ili drugih oblika liječenja u sprječavanju ozbiljnije zahvaćenosti bubrega. Nije pronađeno nijedno ispitivanje koje je procjenjivalo prednizon kod djece s IgAV-om i teškim oštećenjem bubrega, iako se preporučuje u smjernicama za liječenje. Kod djece s teškom zahvaćenošću bubrega, nije pronađena nikakva korist od bilo kojeg imunosupresivnog lijeka ili izmjene plazme. Kao i kod drugih bolesti bubrega, otkrili smo da je ACE inhibitor, fosinopril, utjecao na smanjenje broja djece s proteinima u urinu.

Zaključci

Malo je podataka iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja ispituju intervencije za sprječavanje ili liječenje bolesti bubrega kod osoba s IgAV-om. Nisu pronađeni dokazi da davanje prednizona na početku IgAV-a smanjuje rizik od kasnije ozbiljne bolesti bubrega. Nisu pronađeni dokazi da su neki lijekovi učinkovitiji od drugih u liječenju zahvaćenosti bubrega kada do njega dođe. Međutim, broj ispitanih ljudi bio je premali da bi se isključila korist od liječenja, pa su potrebna daljnja istraživanja. Nisu zabilježene ozbiljne neželjene reakcije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nataša Bošković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information