Fizioterapija prsnog koša za akutni bronhiolitis kod djece mlađe od dvije godine

Ključne poruke

Fizioterapija prsnog koša koja se temelji na tehnikama sporog izdisaja može smanjiti ozbiljnost bolesti kod djece s umjereno teškim akutnim bronhiolitisom.

Što je akutni bronhiolitis i koja je uloga fizioterapije prsnog koša u tom stanju?

Akutni bronhiolitis je virusna respiratorna infekcija koja se često javlja kod djece mlađe od dvije godine. Većina djece ima blaži oblik bolesti te ne zahtijeva specifično liječenje ili hospitalizaciju. Međutim, oni s umjerenim ili teškim oblikom bolesti mogu imati nakupljanje tekućine u dišnim putevima (izlučivanje sluzi), kao i natečene (edem) ili sužene (bronhospazam) dišne puteve, što otežava odstranjivanje sluzi.

Fizioterapija prsnog koša mogla bi pomoći s uklanjanjem sekreta iz dišnog sustava i poboljšati disanje. Postoje tri utvrđene tehnike fizioterapije prsnog koša za pročišćivanje dišnih puteva, a to su: tehnike vibracija i perkusije, forsirane izdisajne (ekspiratorne) tehnike i tehnike sporog izdisajnog protoka. Dodatno, postoje dokazi o tehnikama orofaringealnog retrogradnog čišćenja te tehnikama instrumentalnog čišćenja, korištenih samostalno ili u kombinaciji s drugim fizioterapijskim tehnikama.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost fizioterapije prsnog koša u ublažavanju akutnog bronhiolitisa kod djece u dobi od 0 do 24 mjeseca, ali i utvrditi učinkovitost različitih tehnika fizioterapije prsnog koša.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Autori su pretražili sva randomizirana kontrolirana istraživanja (vrsta istraživanja u kojem su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina za liječenje), uspoređujući intervencije fizioterapija prsnog koša s kontrolnim ili drugim vrstama fizioterapije te pregledali njihovu učinkovitost prema vrsti tehnike i ozbiljnosti bronhiolitisa.

Ključni rezultati

U ovaj sustavni pregled uključeno je 17 istraživanja s ukupno 1,679 sudionika. U pet istraživanja (246 sudionika) ispitana je tehnika vibracija (konvencionalna fizioterapija prsnog koša), u trima istraživanjima (628 sudionika) ispitane su tehnike forsiranog izdisaja, a u devet istraživanja (805 sudionika) ispitane su tehnike sporog izdisajnog protoka. U dvama istraživanjima (80 sudionika) ispitane su tehnike instrumentalne fizioterapije, dok su u trima istraživanjima (216 sudionika) testirane tehnike orofaringealnog retrogradnog čišćenja (dva u kombinaciji s tehnikom sporog izdisajnog protoka kod 116 sudionika). Ozbiljnost bolesti djece bila je blaga u jednom istraživanju, teška u četirima istraživanjima, umjerena u šest istraživanja i kombinacija blage do umjerene u pet istraživanja. Jedno istraživanje nije izvijestilo o ozbiljnosti bolesti kod djece. Dva istraživanja provedena su na nehospitaliziranoj, a ostala na hospitaliziranoj djeci.

Nije pronađen nikakav učinak konvencionalne fizioterapije na olakšanje simptoma bolesti kod djece s umjerenim bronhiolitisom. Tehnike forsiranog izdisaja također nisu pokazale učinak na olakšanje simptoma bronhiolitisa kod djece s teškom bolešću, ali su zato zabilježene ozbiljne nuspojave. Dokazi su visoko pouzdani i mala je vjerojatnost da će nova istraživanja osporiti te rezultate. Tehnike sporog izdisajnog protoka pokazale su blago do umjereno olakšanje težine simptoma bronhiolitisa, uglavnom kod djece s umjerenim bronhiolitisom, i to na temelju dokaza niske razine pouzdanosti (buduća istraživanja mogla bi osporiti taj rezultat). Također, jedno istraživanje pokazalo je skraćenje razdoblja do oporavka s tehnikama sporog izdisajnog protoka kod djece s umjerenim bronhiolitisom. Nisu prikazani niti prijavljeni nikakvi učinci za druge kliničke ishode poput duljine boravka u bolnici, trajanja davanja dopunskog kisika, uporabe bronhodilatatora ili dojma roditelja o koristi fizioterapije.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Usprkos pozitivnim učincima utvrđenim za neke vrste fizioterapije prsnog koša, većina istraživanja bila je loše osmišljena, a to je izravno utjecalo na pouzdanost i kvalitetu rezultata. Za neke tehnike, dokazi o učinku bili su niske razine pouzdanosti. Nadalje, potreban je veći broj sudionika, duže intervencije i dobro opisane nuspojave prije nego što bi se mogli donijeti čvrsti zaključci.

Dokazi su pouzdani kod starijih ili prihvaćenijih vrsta fizioterapije (vibracije, perkusije i tehnike forsiranog izdisaja), koje se primjenjuju na hospitaliziranoj djeci. Dokazi su ograničeni za tehnike sporog izdisajnog protoka, a samo anegdotalni za najnovije tehnike (orofaringealno retrogradno čišćenje i tehnike instrumentalnog čišćenja), koje su ispitane u nekoliko istraživanja. Malo je dokaza o učinkovitosti fizioterapije prsnog koša kod djece koja nisu hospitalizirana.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 20. travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Ivaniš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information