Aspirin za žene u postupcima medicinski potpomognute oplodnje

Istraživačko pitanje
Cochrane istraživači analizirali su dokaze iz literature o djelotvornosti i sigurnosti uzimanja Aspirina (acetilsalicilne kiseline) s ciljem povećavanja vjerojatnosti rađanja živog djeteta u žena koje se podvrgavaju postupcima medicinski potpomognute oplodnje (MPO).

Dosadašnje spoznaje
Aspirin se često koristi kao terapija kojom se pokušava povećati vjerojatnost rođenja život djeteta u žena koje se podvrgavaju postupcima MPO. Međutim, postoje suprotstavljeni dokazi o djelotvornosti takve terapije i primjerenom vremenu kad je potrebno početi takvu terapiju i njenom trajanju. Iako fiziološki Aspirin može korisno djelovati na neke procese u tijelu koji su potrebni za uspješnu trudnoću, uzimanje tog lijeka povezano je također s pobačajima i vaginalnim krvarenjem. Stoga je nužno procijeniti trenutne dokaze o djelotvornosti te terapije.

Obilježja uključenih istraživanja
Pronađeno je 13 randomiziranih kontroliranih pokusa. U njima su istraživači usporedili Aspirin s nikakvom terapijom u ukupno 2653 žena koje su se podvrgle postupcima MPO. Istraživanja su provedena u SAD-u i u nizu zemalja Europe i Azije. Jedno od uključenih istraživanja djelomično je financirala farmaceutska industrija koja proizvodi lijek. U većini istraživanja skupine žena su bile slične. Srednja dob ispitanica bila je 32 godine u obje skupine. Jednaka doza lijeka primijenjena je u većini istraživanja, i opisano je slično vrijeme početka uzimanja lijeka. Trajanje pokusa se razlikovalo među istraživanjima, ali je bilo dovoljno da bi se opisali istraživani ishodi. Dokazi se odnose na istraživanja objavljena do 9. svibnja 2016.

Ključni rezultati
Nisu pronađeni dokazi o razlici među skupinama u stopi živorođene djece, kliničkih trudnoća, vanmaterničnih trudnoća, višestrukih trudnoća, pobačaja ili vaginalnog krvarenja. Broj studija bio je ograničen i kvaliteta dokaza je varirala od vrlo niske do umjerene. Podatci o učestalosti komplikacija, ili tijekom postupaka potpomognute oplodnje ili tijekom trudnoće i porođaja bili su ili vrlo ograničeni ili nisu uopće prikazani. Ovo je drugo obnavljanje Cochrane sustavnog pregleda na ovu temu. Prilikom ponovljenog pretraživanja literature ovaj put nismo našli nove podatke iz dodatnih studija jer nisu pronađeni novi klinički pokusi na ovu temu. Temeljem dostupnih dokaza, zaključak sustavnog pregleda ostaje nepromijenjen: nije dokazano da Aspirin ima koristan učinak na bilo koji analizirani rezultat. Trenutno nema dokaza koji podržavaju uporabu Aspirina kao terapije koja bi poboljšala učestalost trudnoća u žena iz opće populacije koje se podvrgavaju MPO postupcima.

Kvaliteta dokaza
Dokazi su bili umjerene kvalitete za podatke o živorođenoj djeci i vrlo niske do umjerene kvalitete za ostale rezultate. Glavna ograničenja dokaza su loš prikaz metoda istraživanja, objavljivanje pozitivnih rezultata i nedostatak istraživanja koja su ispitala željene ishode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information