Kreatin za liječenje bolesti mišića

Nasljedne mišićne bolesti obično dovode do progresivne mišićne slabosti. Liječenje je uglavnom simptomatsko jer ne postoje terapije za liječenje uzroka bolesti. Kreatin je popularni nadomjestak hrani, kojeg često koriste sportaši i koji poboljšava mišićnu funkciju. Ovo je prikaz obnovljenog Cochrane sustavnog preglednog članka koji je prvi put objavljen 2007. godine. U ponovljenom pretraživanju literature nisu pronađene nove studije. Prethodno je pronađeno 14 randomiziranih kontroliranih pokusa s ukupno 364 ispitanika, koji su zadovoljili kriterije pretraživanja literature. Metodološka kvaliteta tih studija bila je visoka, sa samo jednom iznimkom. Analiza zbirnih rezultata pokazala je da terapija kreatinom, u usporedbi s placebom, značajno povećava snagu mišića u oboljelih od mišićnih distrofija te poboljšanje u domeni obavljanja dnevnih aktivnosti u mišićnim distrofijama i upalnim miopatijama. Značajne nuspojave zabilježene su jedino u osoba oboljelih od bolesti pohrane glikogena tipa V, kod kojih su uočeni češći mišićni bolovi i poremećaji u obavljanju dnevnih aktivnosti.

Tools
Information