Specijalizirana kućna njega koju provode medicinske sestre za djecu s akutnim i kroničnim bolestima

Ovaj Cochrane sustavni pregled ima za cilj istražiti da li specijalna kućna njega koju provode medicinske sestre kod djece s akutnim i kroničnim bolestima smanjuje broj bolničkih prijema i duljinu boravka u bolnici, poboljšava zdravstvenu njegu u zajednici i smanjuje stres obitelji u vrijeme bolesti njihovog djeteta. Ovo je obnovljena verzija sustavnog prebleda koji je objavljen 2006. godine. Pronađeno je sedam nasumičnih kontrolnih studija s ukupno 840 djece u dobi od rođenja do 18 godina s akutnim i/ili kroničnim bolestima koji dobivaju ili specijaliziranu kućnu njegu koju provodi medicinska sestra ili standardnu zdravstvenu skrb. Ishodi su uključivali korištenje zdravstvenih usluga, fizičko i psihičko zdravlje, zadovoljstvo, nepovoljne zdravstvene ishode i troškove. Nakon uvida u pronađene studije autori sustavnog pregleda su odlučili da njihove rezultate ne mogu statistički kombinirati zbog velikih razlika u vrstama uslugama koje pružaju, vrsti sudionika i mjerama ishoda koje koriste. Rezultati pojedinačnih studije pokazuju poboljšano zadovoljstvo kućnom njegom bez štetnih utjecaja na tjelesne zdravstvene ishode djeteta. Postoje neki dokazi da specijalizirana sestrinska kućna njega smanjuje dužinu hospitalizacije; međutim, nema dokaza da to vodi smanjenju korištenja bolničkih usluga. Potrebna su daljnja istraživanja, koja će analizirati zdravlje, zadovoljstvo, korištenje zdravstvene skrbi i dugoročne troškove.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information