Intervencije za poboljšavanje suradljivosti bolesnika koji uzimaju lijekove za snižavanje lipida

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je istraženo koje intervencije pomažu u poboljšavanju suradljivosti bolesnika u smislu da lijekove za snižavanje razine lipida uzimaju redovitije.

Dosadašnje spoznaje

Pokazalo se da terapija za snižavanje razine lipida smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. Međutim, uzimanje tih lijekova na način kako je to propisano obično nije na tako visokoj razini kako bi trebalo. Ranije se pomoću nekoliko metoda pokušavalo poboljšati redovitije uzimanje lijekova za snižavanje lipida. Prethodni Cochrane pregledni radovi nisu pokazali jasnu korist od bilo koje od tih metoda. Obnovili smo naš pregledni rad (ponovno pretražili literaturu za novije razdoblje) kako bi vidjeli da li je i jedna od novih metoda u ovom digitalnom dobu ispitana kao način za pospješivanje redovitog uzimanja tih lijekova.

Pretraživanje literature

Naša je pretraga uključila 11 ispitivanja koji su pronađeni ranijim pretraživanjem literature u 2004. i 2010. godini. Proveli smo ažuriranu pretragu istih elektroničkih baza podataka na dan 3. veljače 2016. godine, i tražili smo klinička ispitivanja registrirana do 27. srpnja 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Bolesnici uključeni u ispitivanja bili su odrasle osobe koje nisu bile u bolnici, kojima je preporučena terapija snižavanja lipida. Nakon pretraživanja literature smo u ovaj pregled uključili 35 ispitivanja s ukupno 925.171 sudionika.

Ključni rezultati

Od 35 uključenih ispitivanja, njih 16 je uspoređivalo intervencije kategorizirane kao "pojačana skrb bolesnika'' naspram standardne skrbi. Ove intervencije su uključivale elektroničke podsjetnike, intervencije od strane ljekarnika i izobrazbu zdravstvenog djelatnika kako bi se pomoglo bolesnicima da bolje vode računa o uzimanju svojih lijekova. Ovi tipovi intervencija u usporedbi sa standardnom skrbi pokazali su znatno bolje rezultate u stopi suradljivosti bolesnika, bilo da se radi o kratkoročnoj (uključujući do šest mjeseci) ili o dugoročnoj (duže od šest mjeseci) primjeni. Dodatno, tijekom oba razdoblja, i dugoročnog i kratkoročnog, razine kolesterola su bile bolje kod onih bolesnika kojima je bila ponuđena intervencija, u usporedbi s onima koji su primali standardnu skrb.

Kvaliteta dokaza

Za ovaj pregled uzeli smo u obzir samo randomizirana kontrolirana ispitivanja. S obzirom na prirodu intervencija, nije bilo moguće od sudionika sakriti činjenicu kojoj skupini pripadaju. Međutim, analiza drugih oblika pristranosti pokazala je da su ispitivanja općenito imala nizak rizik od pristranosti. Dokaze ishoda procijenili smo uz primjenu GRADE sustava, te ih ocijenili kao visoko kvalitetne za dugoročnu suradljivost (više od šest mjeseci) i za snižavanje ukupnog kolesterola, a kao dokaze umjerene kvalitete za kratkoročnu suradljivost (do šest mjeseci ) i za razine LDL-kolesterola. Za ishod razina ukupnog kolesterola u periodu praćenja kraćem od šest mjeseci, umanjila smo kategoriju dokaza na nisku kvalitetu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information