Primjena intravenskog imunoglobulina kod sumnje na virusnu upalu srčanog mišića u djece i odraslih

Dosadašnje spoznaje

Akutna upala srčanog mišića (miokarditis) je upala srca i smatra se da najčešće počinje kao virusna infekcija. Bolest zahvaća pojedince svih dobnih skupina. Na temelju višestrukih prikaza slučajeva i serija slučajeva, intravenski imunoglobulin (IVIG) postao je dio rutinske prakse liječenja odraslih i djece s akutnom upalom srčanog mišića u mnogim kliničkim centrima.

Rezultati

Ovo je druga obnovljena inačica sustavnog pregleda u kojem je pronađeno jedno randomizirano kontrolirano istraživanje (RCT) (vrsta istraživanja u kojem su ispitanici dodijeljeni jednoj od dvije ili više terapijskih skupina slučajnom metodom) sa 62 odrasla ispitanika, koje je pokazalo da IVIG nije koristan kod upale srčanog mišića. U ovaj su obnovljeni sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 2. srpnja 2019. godine, kada su dodana dva istraživanja: u prvom RCT-u, u kojem je sudjelovalo 86 djece, nisu pronađeni nikakvi dokazi da IVIG povećava preživljenje u odnosu na placebo, a u drugom RCT-u s 41 odraslim ispitanikom nije pronađen niti jedan dokaz o povećanom preživljenju (manjoj smrtnosti), no pokazalo se da je skupina ispitanika koja se liječila IVIG-om živjela duže u usporedbi sa neliječenom skupinom. Nakon sažimanja dostupnih podataka, pronađeni su nesigurni dokazi o učinku IVIG-a na sprječavanje smrti. Potrebno je više RCT-ova da bi se IVIG mogao preporučiti u liječenju odraslih ili djece s upalom srčanog mišića.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Antica Nižić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information