Uvođenje nižih ciljanih vrijednosti krvnog tlaka u osoba s hipertenzijom

Dosadašnje spoznaje

Ovaj Cochraneov sustavni pregled proveden je kako bi se pronašla i procijenila istraživanja kojima je cilj bio ispitati jesu li za osobe s hipertenzijom niže vrijednosti ciljanog krvnog tlaka bolje od standardnih vrijednosti.

Glavni cilj liječenja hipertenzije je spriječiti ozbiljne vaskularne komplikacije. Za opću populaciju ljudi s hipertenzijom standardni cilj liječenja je postići krvni tlak niži od 140/90 mmHg. U nekim kliničkim smjernicama preporučuje se stroži nadzor krvnog tlaka zbog mišljenja da se postizanjem nižeg krvnog tlaka znatno smanjuje vjerojatnost kardiovaskularnih komplikacija.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do svibnja 2019. godine. Uključeno je 11 randomiziranih kontroliranih istraživanja u kojima je sudjelovalo 38 688 odraslih ispitanika s hipertenzijom, u dobi između 20 i 80 godina. Skupina ispitanika u čijem se liječenju nastojalo postići standardne ciljane vrijednosti krvnog tlaka uspoređivana je sa skupinom u čijem se liječenju nastojalo postići niže vrijednosti krvnog tlaka. Zdravlje ispitanika praćeno je u prosjeku 3,7 godina kako bi se uočile razlike u smrtnosti i štetnim događajima.

Ključni rezultati

Jedini značajno povoljni učinci na zdravlje ispitanika iz skupine s nižim ciljanim vrijednostima krvnog tlaka bili su malo smanjenje pojavnosti srčanog udara te malo smanjenje pojavnosti kongestivnog zatajenja srca. No, u skupini s nižim ciljanim vrijednostima krvnog tlaka zabilježen je porast broja drugih ozbiljnih štetnih događaja. Dokazi visoke kvalitete upućuju na to da pri korištenju nižih ciljanih vrijednosti krvnog tlaka, u usporedbi sa standardnim vrijednostima, ne postoji razlika ni u broju smrti od bilo kojeg uzroka niti u ukupnom broju ozbiljnih štetnih događaja.

Za opću populaciju osoba s povišenim krvnim tlakom, skromni povoljni učinci na zdravlje povezani s nižim ciljanim vrijednostima krvnog tlaka, ne nadmašuju štetne učinke. Potrebno je više istraživanja kako bi se saznalo bi li niže vrijednosti ciljanog krvnog tlaka za neke skupine pacijenata imale povoljne ili nepovoljne učinke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Martina Jović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information