Veći ili manji unos proteina u novorođenčadi s niskom porođajnom masom na prehrani adaptiranim mlijekom

Istraživačko pitanje

Poboljšava li hranjenje nedonoščadi ili novorođenčadi s niskom porođajnom masom (<2,5 kilograma) većim unosom proteina tijekom početnog boravka u bolnici rast i razvojne ishode?

Dosadašnje spoznaje

Novorođenčad brzo raste i treba više proteina za svaki kilogram tjelesne mase od starije djece i odraslih. Novorođenčad s niskom porođajnom masom, na primjer ona koja se rode prerano, trebaju više proteina zbog svoje brze stope rasta.

Značajke istraživanja

Pronađeno je šest istraživanja koja su uključivala ukupno 218 novorođenčadi. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 2. kolovoza 2019. godine.

Ključni rezultati

Veći unos proteina (tri do četiri naspram manje od tri grama proteina po kilogramu) rezultirao je nešto većim dobitkom težine, oko dva grama po kilogramu dnevno. Nije sigurno utječe li ta razlika u unosu proteina na rast glave i rast u duljinu, jer nije proučavano dovoljno novorođenčadi. Postojeća istraživanja podržavaju preporuke o adaptiranom mlijeku sa sadržajem proteina većim od 4 g/kg/d. Nisu uočeni štetni učinci.

Pouzdanost dokaza

Ovaj Cochraneov sustavni pregled je bio ograničen u donošenju zaključaka jer su razlike u sadržaju proteina među skupinama u nekim istraživanjima bile male, a adaptirano mlijeko se znatno razlikovalo u svim istraživanjima. Neka istraživanja uključivala su zdraviju i zreliju nedonoščad. Podaci o dugoročnim ishodima su ograničeni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Lučić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information