Predoperacijska edukacija pacijenata kojima treba zamjena kuka ili koljena

Dosadašnje spoznaje - što je predoperacijska edukacija?

Predooperacijska edukacija odnosi se na bilo koji tip obrazovne intervencije prije operacije koja ima za cilj poboljšati znanje pacijenata, zdravstveno ponašanje i zdravstveni ishod. Sadržaj predoperativne edukacije varira ovisno o uvjetima, ali često obuhvaća raspravu o kirurškim postupcima, koracima koji se rade za vrijeme operacije, o postoperativnoj skrbi, o potencijalnom stresu vezanom za operaciju, o potencijalnim kirurškim i nekirurškim komplikacijama, o postoperativnom ublažavanju boli i o pokretima koje treba izbjegavati nakon zahvata. Edukaciju često pružaju fizioterapeuti, sestre i članovi multidisciplinarnog tima, uključujući psihologe. Način obrazovanja uključuje pojedinačne razgovore s pacijentima, grupne terapije te video ili letak kao oblik neverbalne komunikacije.

Obilježja istraživanja

Ovaj sažetak Cochrane sustavnog pregleda prikazuje dokaze iz istraživanja u kojima je ispitano poboljšava li predoperativna edukacija pokazatelje stanja bolesnika (npr. bol, funkciju) u usporedbi s uobičajenom skrbi pacijenata koji idu na operaciju zamjene kuka ili koljena. Nakon što su pretražene sve relevantne studije objavljene do svibnja 2013 godine, uključeno je 9 novih studija od posljednje verzije ovog sustavnog pregleda, što znači da sada u sustavnom pregledu ima ukupno 18 studija (1463 sudionika), od čega je 13 ispitivanja uključivalo 1074 ispitanika (73% od ukupnog broja ispitanika) koji su podvrgnuti operaciji zamjene kuka, 3 su uključivala ispitanike koji su podvrgnuti operaciji zamjene koljena i 2 su uključivala ispitanike koji su podvrgnuti operaciji zamjene i kuka i koljena. Većina ispitanika su bile žene (59%) i njihova prosječna dob je bila u rasponu od 58 do 73 godine.

Ključni rezultati - usporedba ishoda pacijenata kojima je pružena predoperacijska edukacija u odnosu na pacijente kojima je pružena uobičajena skrb pri operaciji zamjene kuka

Postoperativna tjeskoba (niže ocjene znače manju tjeskobu):

Ispitanici sa zamjenom kuka koji su sudjelovali u predoperacijskoj edukaciji imali su postoperativnu tjeskobu 6 tjedana nakon operacije koja je bila 2,28 boda niža(u rasponu od 5,68 boda niže do 1,12 boda više) (4% apsolutni napredak u rasponu od 10% poboljšanja do 2% pogoršanja)
- Ispitanici koji su podvrgnuti zamjeni kuka uz uobičajenu skrb ocijenili su svoju postoperativnu tjeskobu rezultatom od 32,16 bodova na ljestvici od 20 do 80 bodova.

Bol (manji broj bodova znači manju bol):

Ispitanici koji su podvrgnuti zamjeni kuka, a koji su sudjelovali u predoperacijskoj edukaciji, žalili su se na bol 3 mjeseca nakon operacije koja je bila 0,34 boda niža (u rasponu od 0,94 boda niže do 0,26 boda više) (3% apsolutni napredak u rasponu od 9% poboljšanja do 3% pogoršanja)
- Ispitanici koji su podvrgnuti zamjeni kuka uz uobičajenu skrb žalili su se na bol ocjenom od 3,1 na skali od 0 do 10 bodova.

Funkcija (niži broj bodova znači bolju funkciju ili manju invalidnost):

Ispitanici sa zamjenom kuka koji su sudjelovali u predoperacijskoj edukaciji ocijenili su funkciju od 3 do 24 mjeseca nakon operacije koja je bila 4,84 boda niža(u rasponu od 10,23 boda niže do 0,66 boda više) (7% apsolutno poboljšanje, u rasponu od 15% poboljšanja do 1% pogoršanja)
- Ispitanici koji su podvrgnuti zamjeni kuka uz uobičajenu skrb ocijenili su svoju funkciju sa 18,4 boda na ljestvici od 0 do 68 bodova

Nuspojave:

Postotak ispitanika koji je razvio nuspojave kao što su infekcija i duboka venska tromboza smanjio se za 5% u grupi kojoj je omogućena predoperacijska edukacija u odnosu na grupu kojoj je pružena uobičajena skrb nakon operacije zamjene kuka, ali ta procjena nije pouzdana
- 18% ispitanika u grupi kojoj je pružena predoperacijska edukacija primijetilo je nuspojave
- 23% ispitanika u grupi koji su podvrgnuti operaciji zamjene kuka uz uobičajenu skrb prijavilo je nuspojave

Kvaliteta dokaza

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da u ispitanika kojima je pružena predoperacijska edukacija zbog operacije zamjene kuka:

Postoje dokazi niske kvalitete koji ukazuju da predoperacijska edukacija ne može dovesti do smanjenja boli, poboljšanja funkcije, kvalitete zdravstvenog života i smanjenja postoperativne tjeskobe ništa više nego uobičajena skrb. Daljnja istraživanja će vrlo vjerojatno imati značajan utjecaj na pouzdanost tih procjena, a vjerojatno će dovesti i do promjene procjena.

Kvaliteta zdravstvenog života, globalna procjena uspješnosti liječenja i stope ponovnih operacija nisu istraživane.

Nije sigurno dovodi li predoperacijska edukacija do smanjenja nuspojava kao što su infekcija ili duboka venska tromboza u usporedbi s uobičajenom skrbi, zbog vrlo loše kvalitete dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Ana Knez i Stjepan Klisović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information