Kortikosteroidi za liječenje sepse

Istraživačko pitanje

Istražili smo dokaze o utjecaju kortikosterioda na smrtnost kod djece i odraslih oboljelih od sepse.

Uvod

Do pojave sepse dolazi u slučajevima kada je infekcija popraćena zatajenjem organa. Pojavljuje se ubrzano disanje, hipotenzija (nizak krvni tlak) i općenita smušenost kod ljudi. Sepsa može utjecati na učinkovitost tjelesnih kortikosteroida, koji imaju ključnu ulogu u obrani od infekcija. Kortikosteroidi se već desetljećima daju pacijentima koji pate od različitih vrsta infekcija.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su Cochraneov sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do srpnja 2019. godine.

Značajke istraživanja

Ovaj sustavni pregled uključuje 61 istraživanje (12 192 ispitanika). 58 istraživanja usporedilo je kortikosteroide s liječenjem bez kortikosteroida (placebo ili uobičajena terapija u 48 i devet istraživanja); tri istraživanja su također usporedila kontinuiranu u odnosu na bolus primjenu kortikosteroida.

Izvori financiranja uključenih istraživanja

Farmaceutske tvrtke financirale su tri istraživanja, javne organizacije ili dobrotvorne udruge financirale su 27 istraživanja, šest istraživanja financirale su i farmaceutske tvrtke i javne organizacije/dobrotvorne udruge, dok 25 istraživanja nije prikazalo izvore financiranja.

Ključni rezultati

Pregledali smo sljedeće dvije usporedbe.

• Kortikosteroidi naspram placeba/uobičajenog liječenja

Kortikosteroidi vjerojatno smanjuju rizik od smrti na 9% u 28 dana (50 istraživanja; 11 233 ispitanika), pod uvjetom dosljednog provođenja liječenja kod djece i odraslih. Također, vrlo vjerojatno u manjoj mjeri smanjuju rizik od smrti u bolnicama. Utjecaj kortikosteroida na rizik od smrti kroz duže vremensko razdoblje (duže od tri mjeseca) je malen ili gotovo beznačajan, no ti dokazi nisu sasvim pouzdani. Kortikosteroidi rezultiraju povećim smanjenjem dužine boravka u jedinicama intenzivnog liječenja i općenito u bolnicama. Kortikosteroidi povećavaju rizik od slabosti u mišićima i hipernatrijemije. Također, vrlo vjerojatno povećavaju rizik od hiperglikemije. Mala je vjerojatnost da povećavaju rizik od superinfekcije. Učinak kortikosteroida na rizik od gastroduenalnog krvarenja, neuropsihijatrijskih smetnji, moždanog ili srčanog udara je malen ili beznačajan.

• Kontinuirana infuzija u odnosu na povremenu bolus primjenu kortikosteroida

Postoji određena nesigurnost po pitanju utjecaja kontinuirane infuzije u odnosu na povremenu bolus primjenu kortikosteroida. Tri istraživanja prikazuju podatke za ovu usporedbu, a pouzdanost istih za sve ishode je prilično niska.

Kvaliteta dokaza

• Kortikosteroidi u odnosu na placebo/uobičajeno liječenje

Procijenili smo umjerenu pouzdanost dokaza za 28-dnevnu smrtnost prvenstveno zbog proturječnosti vezanih uz razlike među proučavanim skupinama, vrstama kortikosteroida, načinima njihove primjene i dodatnim korištenim intervencijama.

• Kontinuirana infuzija u odnosu na povremenu bolus primjenu kortikosteroida

Dokazi za 28-dnevnu smrtnost pokazali su se kao proturječni i neprecizni, te vrlo niske pouzdanosti.

Bilješke prijevoda: 

Prevela: Petra Plantak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information