Zavoji i lokalne terapije za liječenje arterijskih ulkusa na nogama

Istraživačko pitanje

Utječe li izbor lokalne terapije (krema ili masti) ili zavoja na liječenje arterijskih ulkusa na nogama?

Dosadašnje spoznaje

U osoba koje imaju problema s cirkulacijom krvi u nogama može doći do razvoja ulkusa na nogama. U odraslih osoba je vjerojatnost 1% da će u nekom razdoblju života zadobiti ulkus na nozi. Većina se ulkusa (oko 70%) javlja uslijed slabog protoka krvi u venama te se oni zovu venskim ulkusima na nogama. Obično se liječe kompresijskom terapijom. Arterijski ulkusi na nogama (oko 22% ulkusa) razvijaju se zbog slabe opskrbe nogu krvlju zbog začepljenja u arteriji ili suženja arterija (arteroskleroza). Ako se slaba opskrbljenost krvlju u arterijama ne liječi, ulkusi mogu sporo ili nikada zarasti. Arterijski se ulkus s ciljem zaštite od infekcija, tako što se prekrivaju zavojima ili se upotrebljavaju lokalne terapije, ili oboje. Mogu se koristiti razne vrste zavoja, ovisno o tome je li glavni cilj liječiti infekciju, smanjiti bol ili upravljati tekućinom koja može poteći iz tih ulkusa (eksudirati) i na taj način ubrzati izlječenje.

Značajke istraživanja i glavni rezultati

Pronašli smo dva mala ispitivanja koja su iznijela podatke za 49 sudionika s arterijskim ulkusima na nogama (pretraga provedena u siječnju 2019. godine). Ispitivanja su također uključivala i sudionike s drugim tipovima ulkusa, a uz to nije jasno koliki je udio sudionika imao dijabetes. Nijedno ispitivanje nije u potpunosti opisalo metodologiju, oba su iznijela ograničene rezultate za sudionike s arterijskim ulkusima, a jedno ispitivanje nije pružilo informacije o broju sudionika s arterijskim ulkusom u kontrolnoj skupini. Periodi praćenja (šest i osam tjedana) bili su prekratki kako bi se izmjerila razina izlječenja. Stoga su dostupni podaci nepotpuni i ne mogu se poopćiti na veću populaciju ljudi koji imaju arterijske ulkuse na nogama.

Jedno je ispitivanje randomiziralo sudionike na one koji su dobili 2-postotnu ketanserinsku mast u polietilen glikolu (PEG) i na one koji su primjenjivali samo PEG; primjena je bila dva puta dnevno tijekom osam tjedana. Ovo je ispitivanje pokazalo ubrzano izlječenje u skupini koja je koristila ketanserin u usporedbi s kontrolnom skupinom. Valja uočiti da ketanserin nije odobren za uporabu na ljudima u svim državama.

Drugo je ispitivanje randomiziralo sudionike na one koji su lokalno primjenjivali faktore rasta izolirane iz njihove vlastite krvi (koncentrirani faktori rasta) i na one koji su upotrebljavali standardni zavoj; terapije su primjenjivali tjedno tijekom šest tjedana. To je ispitivanje pokazalo da je 66,6% dijabetičkih arterijskih ulkusa liječenih koncentriranim faktorima rasta pokazalo smanjenje veličine ulkusa za više od 50% u usporedbi sa 6,7% neizliječenih ulkusa liječenih standardnim zavojem.

Samo je jedno ispitivanje spominjalo nuspojave i prijavilo da nijedan sudionik nije iskusio nuspojave tijekom perioda praćenja (šest tjedana). Nijedno od dva ispitivanje nije izvijestilo o vremenu potrebnom za izlječenje ulkusa, zadovoljstvu pacijenata ni mjerilima kvalitete života.

Pouzdanost dokaza

Ne postoji dovoljno dokaza kako bi se utvrdilo ima li izbor lokalne terapije ili zavoja učinak na izlječenje arterijskih ulkusa na nogama. Pouzdanost dostupnih dokaza bila je „vrlo niska“ i „niska“ jer su ispitivanja slabo iznijela metodologije, jer ih je bilo samo dva, jer se obuhvatilo malo pacijenata s arterijskim dijabetesom i jer su bila kratka i iznijela malo rezultata. Sve je to onemogućilo utvrđivanje ima li ikakve stvarne razlike u broju izliječenih ulkusa između skupina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nela Bjedov. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information