Mehaničke metode za indukciju poroda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost i sigurnost mehaničkih metoda za poticanje poroda u trećem tromjesečju trudnoće (>24 tjedna trudnoće) na temelju randomiziranih kontroliranih istraživanja. Upotreba balona za širenje cerviksa (donjeg dijela maternice) uspoređena je s prostaglandinom E2 (PGE2), niskim dozama misoprostola ili oksitocina.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Indukcija se provodi kada je rizik od nastavka trudnoće veći od potencijalnih koristi ili na zahtjev trudnice.

Mehaničke metode za indukciju potiču sazrijevanje vrata maternice i početak poroda širenjem vrata maternice. Te metode su među najstarijim metodama koje se koriste za poticanje poroda. Tijekom posljednjih desetljeća, lijekovi poput PGE2, misoprostola i oksitocina djelomično su zamijenili mehaničke metode.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Sve više žena ima inducirani porod, a indikacije često nisu hitne. To znači da sigurnosni aspekti indukcijskih metoda postaju važniji, iako bi to moglo biti na štetu učinkovitosti. Mehaničke metode mogle bi imati prednosti u odnosu na farmakološke metode jer su široko dostupne, nisu velik trošak i mogu imati manje nuspojava, poput pretjeranih kontrakcija maternice (hiperstimulacija maternice). To bi potencijalno moglo biti sigurnije za dijete, jer ako su kontrakcije preduge ili prečeste, dijete možda neće dobiti dovoljno kisika.

Ključni rezultati

U ovaj smo pregled uključili ukupno 112 randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja su uključivala 22,055 žena kod kojih je bila zakazana indukcija poroda zbog različitih indikacija. Na temelju podataka izvršena je 21 usporedba. Sveukupno, dokazi su niske do srednje razine kvalitete. Za mnoge usporedbe bilo je premalo žena u ispitivanjima da bi se utvrdile ikakve jasne razlike kod ozbiljnih bolesti za majke i djecu.

Dvadeset i osam ispitivanja (6,619 žena) pokazalo je da je mehanička indukcija balonom jednako učinkovita kao i vaginalna primjena PGE2, budući je vjerojatna mala ili nikakva razlika u vaginalnim porodima unutar 24 sata i u carskim rezovima između skupina. Međutim, čini se da je balon sigurniji za novorođenče jer vjerojatno smanjuje rizik od hiperstimulacije maternice s abnormalnim otkucajima srca djeteta, ozbiljne bolesti ili smrti djeteta i može malo smanjiti rizik prijema novorođenčeta na neonatalnu intenzivnu njegu. Bilo je nejasno postoji li razlika u ozbiljnoj bolesti ili smrti majke ili u petominutnom Apgar rezultatu manjem od sedam.

U trinaest ispitivanja (1,818 žena) uspoređena je indukcija poroda balonom s vaginalnim misoprostolom i pokazalo se da balon vjerojatno smanjuje rizik od hiperstimulacije maternice s abnormalnim otkucajima srca djeteta, ali može povećati rizik od carskog reza. Bilo je nejasno postoji li razlika u vaginalnim porodima unutar 24 sata, ozbiljnoj bolesti ili smrti djeteta, ozbiljnoj bolesti ili smrti majke, petominutnom Apgar rezultatu manjem od sedam ili prijemu novorođenčadi u jedinicu intenzivne njege.

Sedam ispitivanja (3,178 žena) pokazalo je da bi balon mogao biti manje učinkovit nego oralni misoprostol jer balon vjerojatno povećava rizik da se vaginalni porod ne završi unutar 24 sata i vjerojatno malo povećava rizik od carskog reza. Podaci o sigurnosti još su nejasni jer je neizvjesno postoji li razlika u hiperstimulaciji maternice s abnormalnim otkucajima srca djeteta, ozbiljnom bolešću ili smrću djeteta, ozbiljnoj bolesti ili smrti majke, petominutnom Apgar rezultatu nižem od sedam ili u prijemu u jedinicu intenzivnog liječenja novorođenčadi.

Što ovi rezultati znače?

Mehanička indukcija balonom vjerojatno je jednako učinkovita kao i indukcija porođaja vaginalnim PGE2. Međutim, čini se da balon ima povoljniji sigurnosni profil za dijete. Više istraživanja o toj usporedbi ne čini se opravdanim.

Balon kateter može biti nešto manje učinkovit od oralnog misoprostola, ali nejasno je postoji li razlika u sigurnosnim ishodima za dijete. U usporedbi s niskom dozom vaginalnog misoprostola, balon kateter može biti manje učinkovit, ali vjerojatno ima bolji sigurnosni profil za dijete.

Buduća bi se istraživanja mogla više usredotočiti na sigurnosne aspekte za dijete te na zadovoljstvo majke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Ivaniš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka, koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information