پادکست: موانع و تسهیلات اجرایی نمودن برنامه‌های کارکنان غیرحرفه‌ای (lay health worker programmes) در ارایه خدمات سلامت مادر و نوزاد: سنتز شواهد کیفی

اکثر مرورهایی که توسط کاکرین منتشر می‌شوند اثر مداخلات یا راهبردهای مختلف را بر پیامدها می‌سنجند. اما، هم‌اکنون مرورهای ساختارمندی منتشر شده‌‌اند که یافته‌های کیفی را جمع‌بندی می‌کنند و بیش از آن که به پیامدها بپردازند نشان می‌دهند چرا آنها رخ می‌دهند. دکتر گلنتون از مرکز نروژی دانش برای خدمات سلامتی در اسلو اولین نمونه از این مرورها را شرح می‌دهد. این مرور توسط تیمی از محققان کشورهای نروژ، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایران تهیه و در مهرماه سال ۱۳۹۲ منتشر شده است. ترجمه این پادکست را با صدای دکتر آرش رشیدیان محقق ایرانی همکار در این مرور می‌شنوید.