یک داور کاکرین شوید

داوران کاکرین چه کسانی هستند؟

همه پروتکل‌ها و مرورهای کاکرین قبل از انتشار طبق توصیه‌های سیاست داوری کاکرین داوری می‌شوند. بسته به موضوع مرور، داوران ممکن است شامل این افراد باشند:

  • متخصصان بالینی
  • روش‌شناس‌ها
  • متخصصان آمار
  • مصرف‌کنندگان - بیماران، مراقبان و اعضای خانواده با تجربه دست اول از وضعیت مراقبت درمانی یا درمان مورد بحث

روند داوری کاکرین شامل چه مواردی است؟

داوران بازخوردی مفصل در مورد پیش‌نویس یک پروتکل یا مرور کامل کاکرین ارائه می‌دهند. بسته به تخصص شما، ممکن است از شما خواسته شود که در مورد بخش‌های خاصی از مرور نظر دهید. لازم است که خواندن و نوشتن شما به انگلیسی روان باشد. داوری اغلب شامل کار فشرده در یک دوره زمانی کوتاه برای یک مرور است و شما لازم است در مدت زمانی تعیین‌شده توسط گروه مروری نظر خود را ارائه دهید. در مورد انتظارات کاکرین از داوران در بخش رفتار داور در سیاست داوری ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چگونه می‌توانم برای انجام وظایف مربوط به داوری کاکرین ثبت‌نام کنم؟

اگر احساس می‌کنید که زمان و مهارت‌های لازم برای تعهد داوری همتا برای کاکرین را دارید، لطفاً در TaskExchange کاکرین که مرکز فعالیت شواهد سلامت ماست، ثبت‌نام کنید. گروه‌های مروری داوران همتای جدید را در TaskExchange پیدا می کنند و همچنین وظایف داوری همتا را نیز آن‌جا اعلام می‌کنند. لطفاً نکات ما را در مورد چگونگی تکمیل مشخصات نمایه داوری همتای TaskExchange بخوانید و برای کارهای مربوطه جست‌وجو کنید.

اما اگر احساس می‌کنید در حال حاضر آمادگی لازم برای این کار را ندارید، لطفاً سایر راه‌هایی را که می‌توانید به کاکرین کمک کنید، ببینید.

اشتراک گذاری