معاینه تکانش سر، نیستاگموس و تست انحراف چشم (head impulse, nystagmus, and test of skew; HINTS) برای بررسی علل سرگیجه حاد در مغز

پیام‌های کلیدی

معاینات HINTS و HINTS Plus برای تشخیص علت مرکزی سندرم وستیبولار حاد (acute vestibular syndrome; AVS) نسبتا دقیق بودند.

سندرم وستیبولار حاد چیست؟

سندرم وستیبولار حاد نوع خاصی از سرگیجه است که می‌تواند شامل سرگیجه شدید (احساس چرخش)، تهوع و استفراغ، نیستاگموس (حرکات غیرارادی چشم) یا تلوتلو خوردن باشد. این سندرم می‌تواند به دلایل محیطی (مواردی که درون کانال گوش هستند) یا دلایل مرکزی (مواردی که درون مغز هستند) رخ دهد. متخصصان بالینی می‌توانند علت را با استفاده از عوامل خطر، سابقه بیمار، یافته‌های به دست آمده از معاینه یا تصویربرداری پیشرفته مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (magnetic resonance imaging; MRI) ارزیابی کنند.

معاینات HINTS و HINTS Plus چه هستند؟

معاینه تکانش سر، نیستاگموس، تست انحراف چشم (head impulse, nystagmus, test of skew; HINTS) یک معاینه سه بخشی است که توسط متخصصان بالینی انجام می‌شود تا مشخص شود که علت AVS محیطی است یا مرکزی. این معاینات شامل ارزیابی نحوه حرکت چشم‌ها در پاسخ به چرخش سریع سر فرد (تکانش سر (head impulse))، ارزیابی جهت حرکات غیرارادی چشمی (نیستاگموس (nystagmus))، و ارزیابی اینکه چشم‌ها هم‌راستا یا نامتوازن هستند (تست انحراف چشم (test of skew)) هستند. معاینه HINTS Plus شامل ارزیابی عملکرد شنوایی (شنیداری) فرد است.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

این مرور به بررسی دقیق بودن معاینه HINTS یا HINTS Plus در تعیین اینکه AVS فرد علت مرکزی دارد یا خیر، پرداخت.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

به دنبال مطالعاتی روی بزرگسالان (در سنین 16 سال یا بالاتر) بودیم که صحت (accuracy) تشخیصی معاینه HINTS یا HINTS Plus را در مقایسه با استاندارد طلایی تصویربرداری پیشرفته یا تشخیص نهایی توسط متخصص مغز و اعصاب ارزیابی ‌کردند.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

تعداد 16 مطالعه را با مجموع 2024 شرکت‌کننده پیدا کردیم. دوازده مطالعه معاینه HINTS را ارزیابی کردند؛ پنج مورد به بررسی معاینه HINTS Plus پرداختند. اکثر مطالعات در بخش اورژانس انجام شدند؛ نیمی از آنها توسط متخصصان مغز و اعصاب صورت گرفتند. معاینات HINTS و HINTS Plus دارای حساسیت خوب و ویژگی معقول برای تشخیص علت مرکزی AVS بودند.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

شرکت‌کنندگان حاضر در مطالعات، سطح آموزش پزشک، تخصص پزشک، و تجربه پزشک در مطالعات مختلف متفاوت بودند. پیامدهای مطالعه عمدتا بر یک علت مرکزی واحد (سکته مغزی) متمرکز بودند، در حالی که فقط تعداد کمی از آنها علل گسترده‌تری را مانند خونریزی داخل جمجمه‌ای، توده داخل جمجمه‌ای یا مالتیپل اسکلروزیس (multiple sclerosis) ارزیابی کردند.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا 26 سپتامبر 2022 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

معاینات HINTS و HINTS Plus دارای حساسیت خوب و ویژگی معقول برای تشخیص علت مرکزی AVS در بخش اورژانس، زمانی که توسط پزشکان آموزش‌دیده انجام می‌شود، داشتند. به‌طور کلی، شواهد از قطعیت پائینی برخوردار بودند. داده‌های محدودی برای نقش کمک‌های ویدئو یا زیرگروه‌های خاص وجود داشت.

پژوهش‌های آینده باید شامل مطالعاتی با کیفیت بالاتر در مورد معاینات HINTS و HINTS Plus؛ ارزیابی قابلیت اطمینان بین ارزیاب میان کاربران؛ صحت بین ارائه‌دهندگان، تخصص‌ها و تجربه‌های مختلف؛ و مقایسه مستقیم با عدم استفاده از HINTS یا MRI برای ارزیابی تاثیر بر مراقبت بالینی باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرگیجه یک علت شایع در افرادی است که برای دریافت مراقبت‌های درمانی مراجعه می‌کنند. سندرم وستیبولار حاد (acute vestibular syndrome; AVS) نوع خاصی از سرگیجه است که می‌تواند شامل سرگیجه شدید، تهوع و استفراغ، نیستاگموس یا تلوتلو خوردن باشد. دلایل بروز این سندرم می‌تواند محیطی یا مرکزی باشد. تعیین علت آن مهم است، زیرا در صورتی که از یک علت محیطی یا مرکزی باشد، مداخله و پیامدها متفاوت خواهند بود. متخصصان بالینی می‌توانند علت را با استفاده از عوامل خطر، سابقه بیمار، یافته‌های به دست آمده از معاینه یا تصویربرداری پیشرفته مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (magnetic resonance imaging; MRI) ارزیابی کنند. معاینه تکانش سر، نیستاگموس، تست انحراف چشم (head impulse, nystagmus, test of skew; HINTS) یک معاینه سه بخشی است که توسط متخصصان بالینی انجام می‌شود تا مشخص شود که علت AVS محیطی است یا مرکزی. این معاینات شامل ارزیابی نحوه حرکت چشم‌ها در پاسخ به چرخش سریع سر فرد (تکانش سر (head impulse))، ارزیابی جهت حرکات غیرارادی چشمی (نیستاگموس (nystagmus))، و ارزیابی اینکه چشم‌ها هم‌راستا یا نامتوازن هستند (تست انحراف چشم (test of skew)) هستند. معاینه HINTS Plus شامل ارزیابی عملکرد شنوایی فرد است.

اهداف: 

ارزیابی صحت (accuracy) تشخیصی معاینات HINTS و HINTS Plus، با یا بدون کمک ویدئو، برای شناسایی اتیولوژی مرکزی AVS.

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ Google Scholar، بانک اطلاعاتی بین‌المللی HTA و دو پایگاه ثبت کارآزمایی را تا سپتامبر 2022 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

همه مطالعات گذشته‌نگر و آینده‌نگر را از صحت تست تشخیصی در این مرور گنجاندیم که تست HINTS یا HINTS Plus را در کلینیک مراقبت‌های اولیه، کلینیک مراقبت‌های فوری، بخش اورژانس، یا در طول بستری شدن در بیمارستان در برابر تشخیص نهایی اتیولوژی مرکزی AVS، که بر اساس استاندارد مرجع تصویربرداری پیشرفته یا تشخیص نهایی توسط متخصص مغز و اعصاب تعریف شده، ارزیابی ‌کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن هر مطالعه را بر اساس معیار واجد شرایط بودن تعیین کردند، داده‌ها را استخراج کرده، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و قطعیت شواهد را تعیین کردند. در صورت نیاز، اختلاف نظرها با اجماع یا نویسنده سوم مرور مورد قضاوت قرار گرفت.

پیامد اولیه، صحت تشخیصی معاینات HINTS و HINTS Plus برای شناسایی اتیولوژی مرکزی AVS بود که به صورت بالینی (ارزیابی بصری پزشک) یا با کمک ویدئو (برای مثال ثبت ویدئو با عینک گاگلز (goggles)) انجام شد؛ معاینات بالینی و با کمک ویدئو را به‌صورت جداگانه ارزیابی کردیم.

آنالیزهای زیرگروه بر اساس نوع ارائه‌دهنده (برای مثال پزشک، غیرپزشک)، زمان لازم از شروع نشانه تا ظاهر شدن بیماری (برای مثال کمتر از 24 ساعت، بیشتر از 24 ساعت)، استاندارد مرجع (مانند تصویربرداری پیشرفته، تشخیص ترخیص)، اتیولوژی زمینه‌ای (یعنی سکته مغزی ایسکمیک، اتیولوژی‌های جایگزین [سکته مغزی هموراژیک، توده داخل جمجمه‌ای]، محیط انجام مطالعه (برای مثال بخش سرپایی [کلینیک سرپایی، کلینیک مراقبت‌های فوری، بخش اورژانس]، بخش بستری)، سطح آموزش پزشک (برای مثال پزشک کارآموز (resident)، پزشک فلو/پزشک متخصص)، تخصص پزشک (برای مثال، گوش و حلق و بینی، طب اورژانس، مغز و اعصاب، و فوق تخصص مغز و اعصاب [برای مثال نوروافتالمولوژی یا عصب‌شناسی چشم، نورواوتولوژی یا عصب‌شناسی گوش])، و صحت تشخیصی فردی هر یک از اجزای معاینه (برای مثال تکانش سر، نیستاگموس با تغییر جهت در طول زمان، تست انحراف چشم) انجام شدند.

جداول 2 × 2 را از مثبت واقعی، منفی واقعی، مثبت کاذب، و منفی کاذب ایجاد کرده و از این داده‌ها برای محاسبه حساسیت (sensitivity)، ویژگی (specificity)، نسبت احتمال مثبت و نسبت احتمال منفی با 95% فواصل اطمینان (95% CI) برای محاسبه هر پیامد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 16 مطالعه را با مجموع 2024 شرکت‌کننده (981 زن و 1043 مرد) با میانگین سنی 60 سال وارد کردیم. دوازده مطالعه معاینه HINTS را ارزیابی کردند؛ پنج مورد به بررسی معاینه HINTS Plus پرداختند. سیزده مطالعه در بخش اورژانس انجام شدند؛ نیمی از آنها توسط متخصصان مغز و اعصاب صورت گرفتند.

در معاینه HINTS بالینی (12 مطالعه، 1890 شرکت‌کننده) حساسیت معادل 94.0% (95% فاصله اطمینان [CI]؛ 82.0% تا 98.2%) و ویژگی معادل 86.9% (95% CI؛ 75.3% تا 93.6%) بود (شواهد با قطعیت پائین). در معاینه HINTS با کمک ویدئو (3 مطالعه، 199 شرکت‌کننده) حساسیت معادل 85.0% تا 100% (شواهد با قطعیت پائین) و ویژگی معادل 38.9% تا 100% (شواهد با قطعیت بسیار پائین) بود.

در معاینه HINTS Plus بالینی (5 مطالعه، 451 شرکت‌کننده) حساسیت معادل 95.3% (95% CI؛ 78.4% تا 99.1%) و ویژگی معادل 72.9% (95% CI؛ 44.4% تا 90.1%) بود (شواهد با قطعیت پائین). در معاینه HINTS Plus با کمک ویدئو (2 مطالعه، 163 شرکت‌کننده) حساسیت معادل 85.0% تا 93.8% و ویژگی معادل 28.6% تا 38.9% بود (شواهد با قطعیت متوسط).

آنالیز زیرگروه محدود شد، زیرا بیشتر مطالعات در بخش اورژانس، توسط پزشکان و با کمک MRI به عنوان استاندارد مرجع انجام شدند. زمان از شروع نشانه تا ظاهر شدن بیماری در مطالعات مختلف متفاوت بود.

سه مطالعه در معرض خطر بالای سوگیری (bias) و سه مطالعه در معرض خطر نامشخص سوگیری برای انتخاب شرکت‌کننده قرار داشتند. سه مطالعه در معرض خطر نامشخص سوگیری برای تست شاخص قرار داشتند. چهار مطالعه در معرض خطر نامشخص سوگیری برای استاندارد مرجع قرار داشتند. دو مطالعه در معرض خطر نامشخص سوگیری برای روند (flow) و زمان‌بندی مطالعه قرار داشتند. یک مطالعه نگرانی‌های نامشخصی در رابطه با قابلیت کاربرد برای انتخاب شرکت‌کننده داشت. دو مطالعه نگرانی‌های زیادی از قابلیت کاربرد تست شاخص و دو مطالعه نگرانی‌های نامشخصی از قابلیت کاربرد تست شاخص داشتند. هیچ مطالعه‌ای نگرانی در مورد قابلیت کاربرد استاندارد مرجع نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information