اهداف فشار خون در افراد تحت جراحی قلب

سوال مطالعه مروری

فشار خون هدف بالا در مقایسه با فشار خون هدف پائین چه تاثیری در افرادی دارد که تحت جراحی قلب حین بای‌پس قلبی ریوی (cardiopulmonary bypass; CPB) قرار می‌گیرند.

پیام‌های کلیدی

فشار خون هدف بالا در مقایسه با هدف پائین‌تر ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در آسیب کلیه، آسیب شناختی (توانایی یادگیری و درک) یا بقای بیمار شود.

فشار خون هدف بالا ممکن است طول مدت بستری را در بیمارستان اندکی افزایش دهد.

جراحی قلب چیست؟

جراحی قلب نوعی جراحی شایع در سراسر جهان است. اکثر انواع جراحی قلب با CPB انجام می‌شود. CPB یک وسیله پزشکی است که با پمپاژ خون و رساندن اکسیژن به خون و حذف دی‌اکسید کربن از خون، کار قلب و ریه‌ها را انجام می‌دهد. افرادی که تحت جراحی قلب قرار می‌گیرند معمولا فشار خون بالایی دارند (هیپرتانسیون نامیده می‌شود). افراد مبتلا به هیپرتانسیون برای حفظ جریان خون به اندام‌های مهم مانند مغز و کلیه‌ها نیاز به فشار خون بالاتری دارند. با این حال، شواهد در مورد بهترین اهداف فشار خون برای استفاده طی جراحی قلب نادر و کم است.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما می‌خواستیم تاثیرات فشار خون هدف بالاتر را در مقایسه با فشار خون هدف پائین‌تر بر کلیه‌ها، مغز، کیفیت زندگی و عوارضی که در بیمارستان رخ می‌دهند، ارزیابی کنیم.

آنچه که ما انجام دادیم؟

بانک‌های اطلاعاتی پزشکی را برای یافتن کارآزمایی‌های بالینی جست‌وجو کردیم که هدف‌های فشار خون بالا را در برابر پائین طی جراحی قلب حین CPB مقایسه کردند.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

سه مطالعه را یافتیم که شامل 737 نفر بود که تحت جراحی قلب قرار گرفتند. طول دوره مطالعات از دو تا سه سال متغیر بود. میانگین سنی شرکت‌کنندگان بین 65.8 و 76 سال، و تقریبا 72% آنها مرد بودند.

تفاوتی اندک تا عدم تفاوت بین فشار خون هدف بالا و پائین از لحاظ آسیب به کلیه‌ها، آسیب شناختی یا مرگ‌ومیر وجود داشت. اگرچه فشار خون هدف بالا ممکن است طول دوره بستری را در بیمارستان کمی افزایش دهد، تفاوتی اندک تا عدم تفاوت را در کیفیت زندگی یا عوارض در طول دوره بستری بر جای می‌گذارد.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

اعتماد ما به شواهد مربوط به آسیب کلیوی و مرگ‌ومیر بسیار محدود بود، زیرا مطالعات کوچک بودند، داده‌ای را در مورد موارد مورد نظر ارائه ندادند، و شامل انواع مختلف افراد بودند. هم‌چنین به شواهد آسیب شناختی اعتماد کمتری داریم زیرا مطالعات کوچک بوده و داده‌ای را در مورد مسائل مورد نظر ارائه نکردند.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا نوامبر 2021 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

فشار خون هدف بالا ممکن است تفاوتی اندک تا عدم تفاوت را در پیامدهای بیمار از جمله آسیب حاد کلیه و مورتالیتی ایجاد کند. با توجه به CIهای گسترده، برای تائید اثربخشی فشار خون هدف بالاتر میان افرادی که تحت جراحی قلب با CPB قرار می‌گیرند، انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

جراحی قلب در سراسر جهان انجام می‌شود. اکثر انواع جراحی‌های قلب با استفاده از بای‌پس قلبی‌ریوی (cardiopulmonary bypass; CPB) انجام می‌شوند. جراحی قلب انجام‌شده با CPB با عوارض همراه است. CPB به یک گردش برون‌‌پیکری (extracorporeal) نیاز دارد که جایگزین قلب و ریه‌ها شود و گردش خون، ونتیلاسیون و اکسیژن‌رسانی را انجام دهد. حد پائینی میانگین فشار خون برای حفظ جریان خون به اندام‌های حیاتی در افراد مبتلا به هیپرتانسیون مزمن افزایش می‌یابد. از آنجا که افرادی که تحت جراحی قلب قرار می‌گیرند معمولا مبتلا به هیپرتانسیون مزمن هستند، اینطور فرض کردیم که حفظ فشار خون نسبتا بالا، پیامدهای مطلوب را میان افرادی که تحت جراحی قلب با CPB قرار می‌دهند، بهبود می‌بخشد.

اهداف: 

ارزیابی مزایا و مضرات اهداف فشار خون بالاتر در برابر پائین‌تر حین جراحی قلب با CPB.

روش‌های جست‌وجو: 

از روش‌های جامع و استاندارد جست‌وجوی کاکرین استفاده کردیم. آخرین جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی در نوامبر 2021 و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی در ژانویه 2020 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که فشار خون هدف بالاتر (میانگین فشار خون شریانی 65 میلی‌متر جیوه یا بیشتر) را با فشار خون هدف پائین‌تر (میانگین فشار خون شریانی کمتر از 65 میلی‌متر جیوه) در بزرگسالانی مقایسه کردند که تحت جراحی قلب با CPB قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد کاکرین استفاده کردیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از 1. آسیب حاد کلیه، 2. زوال شناختی، و 3. مورتالیتی به هر علتی. پیامدهای ثانویه عبارت بودند از: 4. کیفیت زندگی، 5. سکته مغزی ایسکمیک حاد، 6. سکته مغزی هموراژیک، 7. طول دوره بستری در بیمارستان، 8. درمان جایگزینی کلیه، 9. دلیریوم، 10. ترانسفیوژن فرآورده‌های خونی حول‌وحوش زمان انجام جراحی، و 11. انفارکتوس میوکارد حول‌وحوش زمان انجام جراحی. برای بررسی قطعیت شواهد، از سیستم درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

سه RCT را با 737 نفر در نظر گرفتیم که فشار خون هدف بالاتر را با فشار خون هدف پائین‌تر طی جراحی قلب با CPB مقایسه کردند. فشار خون هدف بالا ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در آسیب حاد کلیه (خطر نسبی (RR): 1.30؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.81 تا 2.08؛ I² = 72%؛ 2 مطالعه، 487 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین)، زوال شناختی (RR: 0.82؛ 95% CI؛ 0.45 تا 1.50؛ I² = 0%؛ 2 مطالعه، 389 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین) و مورتالیتی به هر علتی (RR: 1.33؛ 95% CI؛ 0.30 تا 5.90؛ I² = 49%؛ 3 مطالعه، 737 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین) شود. هیچ مطالعه‌ای سکته مغزی هموراژیک را گزارش نکرد. اگرچه یک فشار خون هدف بالا ممکن است طول دوره بستری در بیمارستان را اندکی افزایش دهد، هیچ تفاوتی را بین فشار خون هدف بالاتر و پائین‌تر برای دیگر پیامدهای ثانویه نیافتیم.

هم‌چنین یک RCT در حال انجام را شناسایی کردیم که فشار خون هدف بالاتر را در برابر فشار خون هدف پائین‌تر میان افرادی مقایسه کرد که تحت جراحی قلب با CPB قرار گرفتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information