درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی برای خونریزی در مغز (خونریزی داخل بطنی-ماتریکس ژرمینال) در نوزادان متولد شده در دوران پره‌ترم

سوال مطالعه مروری

آیا درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی می‌توانند تکامل درازمدت نوزادان پره‌ترمی را که خونریزی مغزی دارند یا ممکن است به آن دچار شوند، بهبود ببخشند یا زندگی آنها را نجات دهند؟

پیشینه

نوزادانی که بسیار زودهنگام متولد می‌شوند («پره‌ترم»)، به خصوص نوزادانی که قبل از هفته 28 هفته بارداری متولد می‌شوند، گاهی اوقات دچار خونریزی در مغز می‌شوند. نوزادان مبتلا به خونریزی با شدت کمتر ممکن است بهبودی کامل را به دست آورند یا فقط دچار مشکلات جزئی شوند. در نوزادان دیگر با خونریزی جدی‌تر، این وضعیت ممکن است منجر به مرگ یا مشکلاتی در مراحل بعدی زندگی آنها شود. به عنوان مثال، برخی از این نوزادان دچار فلج مغزی، معلولیت‌های ذهنی، یا مشکلات دیگر می‌شوند. در حال حاضر هیچ رویکردی برای پیشگیری یا درمان این شرایط در دسترس نیست.

هدف این مرور ارزیابی این موضوع بود که درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی می‌توانند مرگ را کاهش داده و تکامل درازمدت نوزادانی را که بسیار زودهنگام متولد شده‌اند، بهبود بخشند یا خیر. در طول درمان مبتنی بر سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی برای نوزاد تجویز می‌شود، به عنوان مثال، به روش تزریقی. این سلول‌های بنیادی ممکن است از انسان‌ها یا حیوانات به دست آمده باشند یا از خون بند ناف، مغز استخوان، یا دیگر نقاط بدن گرفته شده باشند. سپس این سلول‌ها، سلول‌های مغزی را که در اثر خونریزی آسیب دیده‌اند، ترمیم می‌کنند.

نتایج کلیدی

ما قادر نبودیم هیچ مطالعه‌ای را در این مرور وارد کنیم. ما پنج مطالعه را شناسایی کردیم، اما به دلیل روش طراحی، آنها را خارج کردیم، به این معنی که نتایج آنها نمی‌توانستند پاسخگوی سوال مروری ما باشد (همه آنها جزو مطالعات «فاز 1» بودند).

ما برای یافتن مطالعاتی که تا 7 ژانویه 2019 در دسترس بودند، به جست‌وجو پرداختیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر هیچ مدرکی برای نشان دادن منافع یا آسیب‌های مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی برای درمان یا پیشگیری از GM-IVH در نوزادان پره‌ترم وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

خونریزی داخل بطنی-ماتریکس ژرمینال (GMH-IVH) در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در سراسر جهان یک مساله مهم و قابل توجه به شمار می‌رود. درمان‌های فعلی برای پیشگیری یا درمان GMH-IVH محدود هستند. درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی یک رویکرد درمانی بالقوه را برای ترمیم، بازگرداندن، و/یا بازسازی بافت آسیب‌دیده مغزی ارائه می‌دهند. این یافته‌های پیش‌بالینی در حال حاضر در مطالعات در حال انجام مربوط به نوزاد انسان به اوج خود رسیده است.

اهداف: 

تعیین منافع و آسیب‌های مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی برای پیشگیری و درمان خونریزی داخل بطنی-ماتریکس ژرمینال (GM-IVH) در نوزادان پره‌ترم

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین برای جست‌وجوی پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 1؛ 2019)؛ در کتابخانه کاکرین؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 7 ژانویه 2019)؛ Embase (از 1980 تا 7 ژانویه 2019)؛ و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (از 1982 تا 7 ژانویه 2019) استفاده کردیم. ما همچنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه‌-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما سعی کردیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده، کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده، و کارآزمایی‌های خوشه‌ای را شناسایی کنیم که به مقایسه (1) مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی در مقابل کنترل؛ (2) سلول‌های استرومال مزانشیمی (MSCs؛ mesenchymal stromal cells) نوع یا منبع در مقابل MSCها از نوع یا منبع دیگر؛ (3) مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی غیر از MSCهای نوع یا منبع در مقابل مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی غیر از MSCها از نوع یا منبع دیگر؛ یا (4) MSCها در مقابل مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی غیر از MSCها پرداخته بودند. برای مطالعات پیشگیرانه، ما نوزادان بسیار نارس (پره‌ترم) (کمتر از هفته 28 بارداری)، با سن 24 ساعت یا کمتر، بدون تشخیص GM-IVH از طریق سونوگرافی را وارد کردیم؛ برای مطالعات مربوط به درمان، ما نوزادان پره‌ترم (کمتر از هفته 37 بارداری)، از هر سن پست‌ناتال، با تشخیص GM-IVH از طریق سونوگرافی را وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای هر یک از کارآزمایی‌های وارد شده، دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم برای استخراج داده‌ها (به عنوان مثال تعداد شرکت‌کنندگان، وزن هنگام تولد، سن بارداری، نوع و منبع MSCها، سایر مداخلات مبتنی بر سلول‌های بنیادی) و ارزیابی خطر سوگیری (bias) (به عنوان مثال کافی بودن تصادفی‌سازی، کورسازی، تکمیل پیگیری) برنامه‌ریزی کردند. پیامدهای اولیه در نظر گرفته شده در این مرور عبارت بودند از مورتالیتی نوزادان به هر علتی، ناتوانی ماژور تکامل سیستم عصبی، GM-IVH، و گسترش GM-IVH غیر شدید که فرد از قبل به آن مبتلا بوده است. ما از رویکرد GRADE برای ارزیابی کیفیت شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجوی ما منجر به یافتن 769 منبع شد. ما هیچ مطالعه کامل شده‌ای را برای ورود به این مرور پیدا نکردیم. یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده در حال حاضر ثبت شده و در حال انجام است. پنج کارآزمایی فاز 1 در مطالعات خارج شده توصیف شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری