نقش کلسیم، ویتامین D یا هورمون نوترکیب پاراتیروئید در مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی

سوال مطالعه مروری

تاثیرات کلسیم، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید در مدیریت سطح پائین هورمون پاراتیروئید پس از عمل جراحی تیروئید چه هستند؟

پیشینه

غدد پاراتیروئید چهار غده کوچک متصل به ‌غده تیروئید هستند. آن‌ها هورمون پاراتیروئید را تولید می‌کنند که باعث تنظیم سطوح کلسیم خون می‌شود. این غدد ممکن است به‌طور تصادفی حین عمل جراحی، به‌عنوان مثال پس از برداشتن غده تیروئید، آسیب ببینند. نتیجه این آسیب، سطوح پائین کلسیم خون است. آسیب به‌ غدد پاراتیروئید ممکن است کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت باشند. درمان اصلی در این افراد، استفاده از مکمل‌های کلسیم و ویتامین D برای طبیعی ساختن سطح کلسیم خون است اما ماهیت، دوز و‌ مدت زمان دقیق این درمان‌ها در مراکز مختلف متفاوت است. مطالعات اخیر استفاده از هورمون پاراتیروئید مهندسی‌شده (نوترکیب) را در محیط آزمایشگاهی به‌عنوان یک گزینه درمانی پیشنهاد می‌کنند. دستورالعمل‌های فعلی در مورد مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی ‌مبتنی بر شواهدی با کیفیت پائین هستند. هدف ما مرور تحقیقاتی با کیفیت بالا بود که به ارزیابی استفاده از کلسیم، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید برای این وضعیت پرداخته بودند. علاوه‌براین، هدف ما برجسته‌سازی شکاف‌های موجود در منابع علمی فعلی و تشویق به انجام مطالعات بالینی بیش‌تر در این زمینه بود.

ویژگی‌های مطالعه

ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده (کارآزمایی‌های بالینی که در آن‌ها افراد به‌صورت تصادفی به‌ یکی از دو یا چند گروه درمانی اختصاص داده می‌شوند) یا کارآزمایی بالینی کنترل‌ شده مرتبطی را نیافتیم که استفاده از مکمل‌های کلسیم، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید را برای این وضعیت مورد ارزیابی قرار داده باشند.

این شواهد تا 17 دسامبر 2018 به‌روز است.

نتایج اصلی

در مورد استفاده از کلسیم، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید در مدیریت سطح پائین هورمون پاراتیروئید پس از عمل جراحی تیروئید، شواهدی با کیفیت بالا وجود نداشت.

قطعیت شواهد

ما نمی‌توانستیم قطعیت شواهد را به‌صورت انتقادی ارزیابی کنیم زیرا مطالعاتی را که مطابق با معیارهای ورود ما باشند، شناسایی نکردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور سیستماتیک، بر شکاف موجود در منابع علمی فعلی و فقدان شواهد با کیفیت بالا در مدیریت هیپوپاراتیروئیدی کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت پس از تیروئیدکتومی تاکید می‌کند. انجام تحقیقات بیش‌تری که بر پیامدهای بالینی مرتبط متمرکز باشند، مورد نیاز است تا تأثیرات درمان‌های فعلی را در مدیریت هیپوکلسمی کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت ‌پس از تیروئیدکتومی مورد بررسی قرار دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هیپوپاراتیروئیدی پس از جراحی (post‐surgical hypoparathyroidism) یک عارضه شایع پس از عمل جراحی تیروئید است. با توجه به‌روند رو به رشد تعداد سالانه عمل‌های جراحی تیروئید، بروز این بیماری احتمالا افزایش می‌یابد. اقدامات برای پیشگیری از هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی، از جمله روش‌های مختلف جراحی و مکمل‌های پروفیلاکسی کلسیم و ویتامین D، به‌طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با این وجود، روند مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی ‌به‌طور گسترده بررسی نشده است. استفاده منظم از مکمل‌های کلسیم و ویتامین D در دوره پس از عمل جراحی ممکن است خطر ‌نشانه‌ها، هیپوکلسمی (hypocalcaemia) ‌گذرا و بستری را در بیمارستان کاهش دهد. با این حال، این روش ممکن است منجر به‌ بیش‌درمانی (overtreatment) شود و تاثیری بر هیپوپاراتیروئیدی طولانی‌مدت ندارد. توصیه‌های کنونی در مورد مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی‌ بر اساس شواهدی با کیفیت پائین است. دستورالعمل‌های موجود اغلب هیپوپاراتیروئیدی جراحی و غیر-جراحی و بیماری‌های گذرا و بلند‌مدت را از هم تشخیص (تمیز) نمی‌دهند.

هدف این مرور سیستماتیک، خلاصه‌سازی شواهد مربوط به‌ استفاده از کلسیم، ویتامین D و هورمون نوترکیب پاراتیروئید در مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی ‌است. علاوه‌براین، هدف ما برجسته کردن نواقص منابع فعلی و تشویق به انجام کارهای بیش‌تر در این زمینه بود.

اهداف: 

هدف این مرور سیستماتیک، ارزیابی اثرات کلسیم، ویتامین D و هورمون نوترکیب پاراتیروئید در مدیریت هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی ‌بود.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ PubMed؛ Embase و هم‌چنین پورتال جست‌وجوی ICTRP وClinicalTrials.gov را جست‌وجو کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو برای تمام بانک‌های اطلاعاتی 17 دسامبر 2018 بود (به‌استثنای Embase، که آخرین جست‌وجو در 21 دسامبر 2017 انجام شد). هیچ محدودیت زبانی اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

ما به ‌دنبال وارد کردن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised control trial; RCT) یا کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) بودیم که اثرات کلسیم، ویتامین D یا هورمون نوترکیب پاراتیروئید را در افراد مبتلا به‌هیپوپاراتیروئیدی پس از تیروئیدکتومی گذرا و بلند‌مدت بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین، خلاصه‌ها و متون کامل را از نظر مرتبط بودن با مرور غربالگری کردند.

نتایج اصلی: 

با انجام جست‌وجو در بانک اطلاعاتی، در مجموع 1751 رکورد به‌ دست آمد. تمامی متون کامل بالقوه مرتبط را بازیابی کردیم و مقالات را بر اساس موارد زیر حذف کردیم: مقالاتی که RCT یا CCT نبودند؛ مداخله، مقایسه‌کننده یا هر دو با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت نداشتند؛ علل غیر-جراحی هیپوپاراتیروئیدی، و مطالعات مربوط به پیشگیری. هیچ یک از این مقالات، برای ورود به این مرور سیستماتیک واجد شرایط نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information