آموزش اعضای خانواده برای حمایت از توقف شیردهی مادر در نوزادان پره‌ترم و تغذیه آن‌ها با غذای جامد و مواد مغذی

سوال مطالعه مروری

ما می‌خواستیم بدانیم که آموزش دادن به اعضای خانواده در دوره از شیر گرفتن نوزادان نارس، رشد و پیشرفت آن‌ها را بهبود می‌بخشد یا خیر. نوزادان نارس را به صورت نوزادانی که بیش‌تر از سه هفته قبل از تاریخ تولدشان متولد شدند، تعریف کردیم.

پیشینه

از شیر گرفتن (weaning)، اشاره به دوره معرفی غذای جامد به نوزادان برای تکمیل مصرف شیر آن‌ها دارد. از شیر گرفتن، یک دوره مهم برای رشد نوزادان نارس است. در این زمان آن‌ها معمولا کوچکتر از حد انتظار برای سن‌ خودشان هستند. از این رو، تغذیه خوب هنگام از شیر گرفتن می‌تواند علاوه‌ بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی در آینده، رشد و پیشرفت مغز آن‌ها را بهبود بخشد. آموزش تغذیه‌ای به اعضای خانواده ممکن است برای دستیابی به شیوه‌های خوب تغذیه‌ای طی دوره از شیر گرفتن ضروری باشد.

آنچه ما پیدا کردیم

ما شواهد موجود را تا 26 جون 2018 مورد بررسی قرار دادیم. هیچ مطالعه‌ای نتوانست وارد در این مطالعه مروری شود. عدم وجود مطالعات واجد‌شرایط در این مطالعه مروری به احتمال زیاد به علت کمبود شواهد در شناسایی استراتژی ایده‌آل از شیر گرفتن برای نوزادان نارس است. ما دو مطالعه را پیدا کردیم که زمان ایده‌آل را برای از شیر گرفتن نوزادان نارس مورد بررسی قرار دادند. با این ‌حال، این مطالعات نتایج ضدونقیضی به دست آوردند.

این به چه معنی است؟

با توجه به آن‌که مطالعات واجد شرایط وجود نداشتند، تاثیر آموزش تغذیه در از شیر گرفتن نوزادان نارس مشخص نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما نتوانستیم تاثیر آموزش تغذیه اعضای خانواده را در دوره از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم ارزیابی کنیم، زیرا مطالعات واجد شرایط وجود نداشتند. این امر ممکن است به دلیل عدم وجود شواهد برای تعیین استراتژی‌های ایده‌آل از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم با توجه به زمان شروع از شیر گرفتن و نوع مواد غذایی جامد برای معرفی به آن‌ها باشد. انجام کارآزمایی‌هایی برای ارزیابی جنبه‌های مختلف از شیر گرفتن نوزاد در نوزادان پره‌ترم لازم است. هم‌چنین علاوه‌بر بررسی پارامترهای رشد، پیامدهای بلندمدت تکامل عصبی و متابولیک نیز باید ارزیابی شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

از شیر گرفتن نوزاد (weaning)، به دوره معرفی غذای جامد به نوزاد برای تکمیل شیر مادر یا شیر خشک اشاره دارد. نوزادان پره‌ترم به صورت محدودیت رشد خارج‌رحمی اکتسابی تا زمان ترخیص از واحد نوزادی شناخته‌ شده می‌شوند. از این‌رو، دوره پس از ترخیص و دوره از شیر گرفتن برای رشد بهینه ضروری است. بهینه‌سازی تغذیه طی دوره از شیر گرفتن، ممکن است اثرات بلندمدتی روی پیامدها در نوزادان پره‌ترم داشته باشد. اعضای خانواده نوزادان پره‌ترم ممکن است نیاز به آموزش تغذیه‌ای داشته باشند تا شیوه‌های ایده‌آل تغذیه را در کنار از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم، که در معرض خطر بالای کمبود تغذیه هستند، ارتقاء دهند.

اهداف: 

بررسی نقش آموزش تغذیه به اعضای خانواده در حمایت از شیر گرفتن در نوزادان پره‌ترم با توجه به رشد و تکامل عصبی آن‌ها در مقایسه با مدیریت متداول.

روش‌های جست‌وجو: 

از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین استفاده کردیم تا پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL ؛ شماره 5، 2018)؛ MEDLINE via PubMed (1966 تا 26 جون 2018)؛ Embase (1980 تا 26 جون 2018) و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litrerure (CINAHL) (1982 تا 26 جون 2018) را جست‌وجو کنیم. هم‌چنین پایگاه‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی‌شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCTها جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

RCTها و شبه-RCT ها در صورتی برای ورود واجد شرایط بودند که اثرات آموزش تغذیه اعضای خانواده را با مدیریت متداول برای از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم تا یک سال پس از سن اصلاح‌شده بارداری مقایسه کرده باشند. نارس بودن را به صورت سن کمتر از 37 هفته کامل بارداری تعریف کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

حداقل دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور مستقل از هم مطالعات بالقوه را برای ورود بررسی کردند و برای شناسایی، استخراج داده‌ها و ارزیابی کیفیت مطالعات واجد شرایط، برنامه‌ریزی کردند. ما هر اختلاف‌نظری را از طریق گفت‌وگو با نویسنده سوم مطالعه مروری و توافق میان هر سه نویسنده مطالعه مروری، حل‌وفصل کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی واجد شرایطی شناسایی نشد که به تاثیر آموزش تغذیه اعضای خانواده در دوره از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم پرداخته باشد و معیارهای ورود را به این مرور سیستماتیک داشته باشند. دو مطالعه که در مورد زمان‌بندی ایده‌آل برای از شیر گرفتن نوزادان پره‌ترم تحقیق کردند، نتایج ضدونقیضی را گزارش دادند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information