دارو درمانی برای رفع خارش عمومی (نه به دلیل بیماری‌ای که کل بدن را تحت تاثیر قرار داده یا تغییرات ایجاد شده در پوست (ضایعات)) در دوران بارداری

خارش، یا یک احساس نامطلوبی که تمایل به خاراندن را تحریک می‌کند، یکی از شایع‌ترین مشکلات پوستی در زنان باردار است. این حالت می‌تواند به واسطه بیماری‌های پوستی، بیماری‌هایی که کل بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، یا به سادگی به واسطه خشکی پوست، که تحت عنوان خارش عمومی بدن شناخته می‌شود، ایجاد شود. به علاوه، رحم در حال رشد، باعث کشیدگی پوست نواحی اطراف شکم شده و غدد چربی‌ای که در پوست وظیفه تامین و حفظ رطوبت را دارند، توانایی آن را ندارند که رطوبت مورد نیاز پوست را تامین کنند، بنابراین خشکی پوست بروز می‌کند. برای زن باردار، داشتن خارش پوست می‌تواند موجب تشویش و ناامیدی شده و کم‌خوابی و خستگی به بار آورد. او ممکن است حتی باعث آسیب به پوست خود به واسطه خاراندن آن شود.

به منظور تعیین اثربخشی دارودرمانی و هر نوع عارضه جانبی ناشی از داروهای مورد استفاده برای درمان خارش، برای یافتن کارآزمایی‌های مربوطه، در منابع علمی پزشکی به جست‌وجو پرداختیم (28 ژانویه 2016). متاسفانه، برای ارزیابی اینکه داروهای مورد استفاده روی پوست (به صورت موضعی) یا استعمال شده به صورت سیستمیک برای درمان خارش پوستی در دوران بارداری اثربخش یا ایمن هستند یا خیر، هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده به دست نیاوردیم.

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با کیفیت بالا که به بررسی داروهای مورد استفاده برای درمان خارش عمومی بدن (نه به دلیل یک بیماری که کل بدن را تحت تاثیر قرار داده یا تغییراتی در پوست (ضایعات) ایجاد کرده باشد) در زنان باردار بپردازد، مورد نیاز هستند. توصیه می‌شود این قبیل مطالعات پیامدهای مهمی را چون رفع خارش، رضایت‌مندی زنان، اختلال در خواب و عوارض جانبی این مداخلات بررسی کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

خارش عمومی (نه به دلیل بیماری سیستمیک یا ضایعات پوستی) یک نشانه تقریبا شایع در دوران بارداری است. با وجود این، هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که بتواند به لحاظ اثربخشی و بی‌خطری مداخلات فارماکولوژیک برای درمان این وضعیت راهنمای عمل باشد، وجود ندارد.

برای ارزیابی اثربخشی مداخلات فارماکولوژیک سیستمیک و موضعی و هم‌چنین هر نوع عوارض جانبی ناشی از این مداخلات، به کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب نیاز است. توصیه می‌شود این قبیل مطالعات پیامدهای مهمی چون رفع خارش، رضایت‌مندی زنان، اختلال در خواب و عوارض جانبی این مداخلات را بررسی کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

خارش عمومی (generalised itching) یکی از شایع‌ترین نشانه‌های پوستی در زنان باردار است. داشتن خارش پوستی در طول دوران بارداری ممکن است بسیار اذیت کننده باشد و می‌تواند منجر به کم‌خوابی، خستگی و اختلال در کیفیت زندگی شود. برای ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری مداخلات فارماکولوژیک (pharmacological) برای درمان خارش در دوران بارداری، یک مرور سیستماتیک مورد نیاز است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری مداخلات فارماکولوژیک برای درمان خارش عمومی (نه به دلیل بیماری‌های سیستمیک یا ضایعات پوستی) در دوران بارداری.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register)؛ (28 ژانویه 2016) و فهرست منابع تنها مطالعه شناسایی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) منتشر شده، منتشر نشده و در حال انجامی که به ارزیابی مداخلات صورت گرفته برای درمان خارش در دوران بارداری پرداخته بودند.

شبه-RCTها، RCTهای خوشه‌ای، RCTهای دارای طرح متقاطع ، و مطالعات گزارش شده به صورت چکیده (بدون متن کامل) واجد شرایط ورود نبودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی تنها گزارش کارآزمایی‌ای پرداختند که به واسطه راهبرد جست‌وجو شناسایی و متعاقبا از مرور کنار گذاشته شد.

نتایج اصلی: 

از آنجایی که هیچ کارآزمایی مرتبطی را به دست نیاوردیم، هیچ نوع مطالعه‌ای وارد این مرور نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information