مقایسه جراحی گسترده با مدیریت طبی در زنان مبتلا به بدخیمی‌های عود کننده زنان

پیشینه

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان محسوب می‌شود. سرطان‌های زنان (یعنی سرطان‌هایی که تخمدان‌ها، رحم، دهانه رحم، وولو و واژن را درگیر می‌کنند) از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان هستند، که در کشورهای در حال توسعه بروز بیشتری را نشان می‌دهند. در سطح جهانی، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم، تخمدان یا رحم تا سن 65 سالگی برای زنان 2.2% است؛ سرطان‌های وولو و واژن شیوع کمتری دارند. بیولوژی سرطان عود کننده تخمدان با دیگر سرطان‌های زنان متفاوت است؛ اغلب به شیمی‌درمانی پاسخ می‌دهد و در این مرور گنجانده نمی‌شود.

سوال مطالعه مروری

متاسفانه، در برخی از زنان مبتلا به سرطان زنان، بیماری پس از درمان اولیه عود کرده یا پیشرفت می‌کند. عود سرطان، به عنوان بازگشت سرطان پس از درمان و پس از دوره ای که طی آن سرطان غیر قابل تشخیص است، تعریف می‌شود. اگرچه مدیریت جراحی سرطان‌های اولیه نسبتا ساده بوده و با موربیدیتی و مورتالیتی مرتبط کمتر همراه است، مدیریت جراحی سرطان پیشرفته و عود کننده به‌طور قابل توجهی پیچیده‌تر شده و اغلب به جراحی‌های بسیار گسترده نیاز دارد. جراحی گسترده لگن شامل برداشتن برخی یا همه اندام‌های لگنی، از جمله روده انتهایی (رکتوم با یا بدون کولون سیگموئید و گاهی کانال آنال)، مثانه، اندام‌های تناسلی (از جمله رحم، لوله‌های فالوپ، تخمدان‌ها، واژن و وولو)، صفاق لگنی (غشاء پوشاننده لگن و اندام‌های لگن) و گاهی پرینئوم (ناحیه خارجی اطراف واژن و آنوس)، همراه با بازسازی آنها، می‌شود. هدف از انجام جراحی گسترده، باید رزکسیون تمام تومور با بر جا گذاشتن حاشیه‌های بافتی بدون تومور و با هدف درمان قطعی باشد. این یک جراحی رادیکال و اغلب ناقص کننده است که با عوارض جانبی قابل‌توجهی پس از جراحی (موربیدیتی) و خطر مرگ (مورتالیتی) همراه بوده، و این یک کار بزرگ برای بیمار و جراح به حساب می‌آید. با این حال، ممکن است تنها گزینه بالقوه درمانی برای زنان مبتلا به سرطان عود کننده باشد. 

کیفیت شواهد

اگرچه دو نویسنده مرور مستقلا 1311 مقاله شناسایی شده را در جست‌وجو بررسی کردند، هیچ مطالعه مرتبطی را پیدا نکردیم که برای گنجاندن در مرور مناسب باشد. بنابراین، در حال حاضر هیچ شواهدی در دسترس نیست که بتوان جراحی گسترده را از نظر بقای (survival) طولانی مدت، عوارض مرتبط با درمان و تاثیر بر کیفیت زندگی، بهتر، معادل یا بدتر از درمان غیر جراحی دانست. این مرور نیاز به انجام مطالعاتی را با کیفیت خوب برای مقایسه جراحی گسترده با درمان غیر جراحی در زنان مبتلا به سرطان عود کننده زنان برجسته می‌کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد جراحی گسترده در زنان مبتلا به بدخیمی‌های عود کننده دهانه رحم، آندومتر، واژن یا وولو نیافتیم . در حالت ایده‌آل، برای مقایسه جراحی گسترده در مقابل درمان طبی، به انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده بزرگ، یا حداقل، مطالعات غیر تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب که از آنالیز چند متغیره برای تعدیل عدم‌ تعادل متغیرها در ابتدای مطالعه استفاده کنند، نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان محسوب می‌شود. سرطان‌های گایناکولوژی (یعنی سرطان‌هایی که تخمدان‌ها، رحم، دهانه رحم، وولو، و واژن را درگیر می‌کنند) از جمله شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان هستند. متاسفانه، با توجه به ماهیت بیماری، سرطان در برخی بیماران عود کرده یا پیشرفت می‌کند. اگرچه مدیریت مراحل اولیه سرطان‌ها نسبتا ساده بوده و با موربیدیتی و مورتالیتی مرتبط کمتری همراه است، مدیریت جراحی سرطان‌های پیشرفته و عود کننده (از جمله سرطان‌های پایدار یا پیشرونده) به‌طور قابل‌توجهی پیچیده‌تر بوده، و اغلب به پروسیجرهای بسیار گسترده نیاز دارد. جراحی گسترده لگن شامل برداشتن برخی یا تمام اندام‌های لگنی است. انجام جراحی گسترده برای سرطان پایدار یا عود کننده پس از درمان اولیه دشوار بوده و معمولا با موربیدیتی و مورتالیتی قابل‌توجهی حین جراحی همراه است. با این حال، شانس درمان را برای زنانی فراهم می‌کند که راه چاره دیگری ندارند. این نوع درمان در بیمارانی که به دقت انتخاب شوند، ممکن است در تسکین نشانه‌ها نیز جایگاهی داشته باشد. بیولوژی سرطان عود کننده تخمدان با دیگر سرطان‌های زنان متفاوت است؛ اغلب به شیمی‌درمانی پاسخ می‌دهد و در این مرور گنجانده نمی‌شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) انجام جراحی گسترده در مقابل دیگر روش‌های درمانی برای زنان مبتلا به سرطان عود کننده زنان، به استثنای سرطان تخمدان عود کننده (این مورد در یک مرور جداگانه پوشش داده می‌شود).

روش‌های جست‌وجو: 

تا فوریه 2013 در پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE و EMBASE به جست‌وجو پرداختیم. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده‌های جلسات علمی‌ و فهرست منابع مقالات مروری و کارآزمایی‌های بالینی را جست‌وجو کرده و با متخصصان در این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا غیر تصادفی‌سازی شده با گروه‌های مقایسه هم‌زمان که شامل آنالیزهای چند متغیره (multivariate analyses) از جراحی گسترده در مقابل مدیریت طبی در زنان مبتلا به بدخیمی‌های عود کننده زنان بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم این موضوع را ارزیابی کردند که مطالعات بالقوه مرتبط، معیارهای ورود را داشتند یا خیر. هیچ مطالعه‌ای یافت نشد؛ بنابراین هیچ داده‌ای آنالیز نشد.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 1311 منبع تکی را شناسایی کرد، که از این تعداد هفت مورد به‌طور کامل بازیابی شدند، زیرا بر اساس عنوان و چکیده به نظر مرتبط با موضوع بودند. با این حال، همگی حذف شدند، زیرا معیارهای ورود را به مرور نداشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information