استری‌پنتول (stiripentol) به عنوان درمان مکمل در صرع کانونی مقاوم به دارو

پیشینه

صرع یکی از شایع‌ترین اختلالات نورولوژیکی مزمن است؛ 1% از جمعیت دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش عمده‌ای از این بیماران (تا 30%)، علیرغم دریافت درمان کافی با داروهای ضد-صرع (AEDs)، به صورت مجزا (تک‌درمانی (monotherapy)) یا به صورت ترکیبی (چند درمانی (polytherapy))، همچنان به تشنج خود ادامه می‌دهند. این افراد تحت عنوان مبتلایان به صرع مقاوم به دارو شناخته می‌شوند. استری‌پنتول یک AED است که در فرانسه تولید شده و در سال 2007 توسط آژانس دارویی اروپا (EMA) به عنوان درمان افزودنی یا مکمل با والپروات (valproate) و کلوبازام (clobazam) برای درمان سندرم Dravet (نوعی صرع نادر و مقاوم به دارو که در سال نخست تولد در نوزادان سالم آغاز می‌شود) تأیید شد. این مرور به ارزیابی شواهد استفاده از استری‌پنتول به عنوان درمان مکمل برای صرع کانونی مقاوم در برابر دارو در افرادی که AED مصرف می‌کنند، می‌پردازد.

نتایج

بر اساس معیارهای این مرور، ما فقط یک مطالعه را وارد مرور کردیم (32 کودک مبتلا به صرع کانونی). این مطالعه از یک طراحی غنی از پاسخ‌دهنده استفاده کرد و هیچ شواهد روشنی را از کاهش تشنج (≥ 50%) و وضعیت بدون تشنج با استری‌پنتول افزودنی در مقایسه با دارونما (placebo) پیدا نکرد. استری‌پنتول افزودنی در مقایسه با دارونما، منجر به خطر بیشتر عوارض جانبی در کل (خطر نسبی (RR): 2.65؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.08 تا 6.47) شد. تعمیم نتایج مطالعه به یک جمعیت گسترده‌تر با این واقعیت محدود می‌شود که فقط پاسخ‌دهندگان به استری‌پنتول (یعنی بیمارانی که با حداقل 50 درصد کاهش در فراوانی تشنج در مقایسه با میزان پایه خود روبه‌رو شدند) وارد قسمت تصادفی‌سازی شده، کنترل شده با دارونمای افزودنی و دارونما، دوسو-کور مطالعه شدند. همچنین، حجم نمونه بسیار ناچیز همراه با میزان بالای خروج بیماران از مطالعه، از تعمیم نتایج مطالعه پیشگیری می‌کند. در نهایت، به دلیل طراحی اتخاذ شده، احتمالا اثرات انتقال (carry-over) و خروج از مطالعه، بر پیامدهای مرتبط با فراوانی تشنج تأثیر گذاشته است.

قطعیت شواهد

مطالعه وارد شده در معرض خطر پایین تا نامشخص سوگیری (bias) قرار داشت. قطعیت شواهد با استفاده از روش‌شناسی GRADE، در سطح پایین در نظر گرفته شد.

در حال حاضر، هیچ شواهد در دسترسی از مصرف استری‌پنتول به عنوان درمان افزودنی و مکمل برای صرع کانونی مقاوم در برابر دارو پشتیبانی نمی‌کند. انجام کارآزمایی‌های بزرگ، تصادفی‌سازی شده، و با روش انجام خوب، در این زمینه مورد نیاز است.

شواهد تا فوریه 2020 به‌روز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از زمان انتشار آخرین نسخه این مرور، هیچ مطالعه جدیدی را پیدا نکردیم. از این رو، در نتیجه‌گیری‌های این به‌روزرسانی، همانطور که در مرور اولیه ارائه شد، تغییری ایجاد نکردیم. ما نمی‌توانیم هیچ نتیجه‌گیری‌ای در جهت پشتیبانی از مصرف استری‌پنتول به عنوان درمان افزودنی و مکمل برای صرع کانونی مقاوم در برابر دارو داشته باشیم. انجام کارآزمایی‌های بزرگ، تصادفی‌سازی شده، و با روش انجام خوب بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این یک نسخه به‌روزشده از مرور کاکرین است که برای اولین بار در سال 2014 منتشر و آخرین بار در سال 2018 به‌روز‌رسانی شد.

برای نزدیک به 30% از افراد مبتلا به صرع، تشنج‌ها توسط درمان‌های فعلی کنترل نمی‌شوند. استری‌پنتول یک داروی ضد-صرع (AED) است که در فرانسه تولید شده و در سال 2007 تائیدیه خود را از آژانس دارویی اروپا (EMA) برای درمان سندرم Dravet، به عنوان یک درمان کمکی با والپروات (valproate) و کلوبازام (clobazam)، دریافت کرد.

اهداف: 

بررسی اثربخشی و تحمل‌پذیری استری‌پنتول، هنگام استفاده به‌عنوان درمان افزودنی و مکمل، برای افراد مبتلا به صرع کانونی مقاوم به دارو که تحت درمان با AEDها قرار دارند.

روش‌های جست‌وجو: 

برای آخرین به‌روز‌رسانی، بانک‌های اطلاعاتی زیر را در 27 فوریه 2020 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS Web)؛ و MEDLINE (OVID؛ 1946 تا 26 فوریه 2020). CRS Web شامل مطالعات تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‌سازی شده و کنترل شده از پایگاه‌های ثبت تخصصی گروه‌های مرور کاکرین شامل گروه صرع در کاکرین، PubMed؛ EMBASE؛ ClinicalTrials.gov؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP)؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)، بود. برای شناسایی کارآزمایی‌های منتشر شده، منتشر نشده و در حال انجام، با Biocodex (تولید کننده استری‌پنتول) و متخصصان صرع تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده در رابطه با افزودن استری‌پنتول، در افراد مبتلا به صرع کانونی مقاوم به دارو.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب و داده‌ها را استخراج کردند. پیامدها عبارت بودند از وضعیت بدون حمله صرع، کاهش 50 درصدی یا بیش‌تر در فراوانی تشنج، عوارض جانبی، انصراف از درمان و تغییرات در کیفیت زندگی.

نتایج اصلی: 

بر اساس معیارهای انتخاب ما، هیچ مطالعه جدیدی را در به‌روزرسانی مرور حاضر وارد نکردیم. ما فقط یک مطالعه را از مرور قبلی (32 کودک مبتلا به صرع کانونی) داشتیم. این مطالعه از یک طراحی غنی از پاسخ‌دهنده استفاده کرد و با مقایسه استری‌پنتول با دارونما، هیچ شواهد روشنی را از کاهش در فراوانی تشنج (≥ 50% کاهش در تشنج) (خطر نسبی (RR): 1.51؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.81 تا 2.82؛ شواهد با قطعیت پائین) یا شواهدی را از وضعیت عدم تشنج (RR: 1.18؛ 95% CI؛ 0.31 تا 4.43؛ شواهد با قطعیت پائین) پیدا نکرد.

استری‌پنتول منجر به خطر بیشتر عوارض جانبی در نظر گرفته شده به عنوان یک کل شد (RR: 2.65؛ 95% CI؛ 1.08 تا 6.47؛ شواهد با قطعیت پائین). هنگامی که ما عوارض جانبی خاص را در نظر گرفتیم، فواصل اطمینان بسیار گسترده بوده و نشان از احتمال افزایش قابل توجه و کاهش اندک در خطرات عوارض جانبی نورولوژیکی (RR: 2.65؛ 95% CI؛ 0.88 تا 8.01؛ شواهد با قطعیت پائین) و عوارض جانبی دستگاه گوارش (RR: 11.56؛ 95% CI؛ 0.71 تا 189.36؛ شواهد با قطعیت پائین) داشتند. محققان هیچ کاهش واضحی را در خطر خروج از مطالعه نشان ندادند (RR: 0.66؛ 95% CI؛ 0.30 تا 1.47؛ شواهد با قطعیت پائین)، که این موضوع در هر دو گروه بالا بود (35.0% در گروه دارونمای افزودنی و 53.3% در گروه استری‌پنتول؛ شواهد با قطعیت پائین).

اعتبار خارجی (external validity) این مطالعه محدود بود زیرا فقط پاسخ‌دهندگان به استری‌پنتول (یعنی بیمارانی که ≥ 50% کاهش در فراوانی تشنج در مقایسه با میزان پایه خود داشتند) وارد فاز تصادفی‌سازی شده، کنترل شده با دارونما و داروی افزودنی، دوسو-کور شدند. در نهایت، اثرات انتقال (carry-over) و خروج از مطالعه، احتمالا بر پیامدهای مرتبط با فراوانی تشنج تأثیر گذاشته است. اطلاعات بسیار محدود حاصل از تنها مطالعه وارد شده، نشان می‌دهد که عوارض جانبی در نظر گرفته شده به صورت کل، به نظر می‌رسد با استری‌پنتول افزودنی بسیار بیشتر از دارونمای افزودنی اتفاق می‌افتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری