تاثیر ایزوفلاون‌ها در درمان هیپرکلسترولمی

هیپرکلسترولمی عبارت است از وجود سطوح بالای کلسترول در خون. در انسان‌ها، هیپرکلسترولمی اغلب ناشی از سطوح بالای کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پائین (LDL) است، که به اصطلاح کلسترول«بد» نامیده می‌شود. افراد مبتلا به هیپرکلسترولمی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی مانند حملات قلبی یا سکته مغزی قرار دارند. ایزوفلاون‌ها (isoflavone) که مواد شیمیایی موجود در گیاهان مشابه با فیتو-استروژن (phyto-oestrogen) هستند، ممکن است در بهبود هیپرکلسترولمی مفید باشند. سویا و شبدر قرمز منابع غنی ایزوفلاون‌ها هستند. جمعیت آسیایی بیشتر از جمعیت غربی ایزوفلاون را از رژیم غذایی معمول خود دریافت می‌کنند.

به منظور ارزیابی تاثیرات ایزوفلاون‌ها در درمان هیپرکلسترولمی، پنج کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را از ایزوفلاون‌ها یا پروتئین سویا حاوی ایزوفلاون بررسی کردیم. کارآزمایی‌ها از سه تا شش ماه به طول انجامیده و شامل 208 شرکت‌کننده بودند. هیچ داده پیامدی در مورد مرگ‌ومیر به هر علتی، حوادث قلبی‌عروقی مانند حمله قلبی یا سکته مغزی، موربیدیتی، عوارض، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هزینه‌ها وجود نداشت. دو کارآزمایی بروز عوارض جانبی را از جمله ناراحتی گوارشی (نفخ و یبوست) و افزایش تعداد موارد گُرگرفتگی گزارش کردند. آنها هیچ عارضه جانبی جدی را مشاهده نکردند. در مطالعات وارد شده، هیچ تاثیری را از ایزوفلاون‌ها برای کاهش دهنده کلسترول نیافتیم. با این حال، کیفیت کارآزمایی‌های وارد شده دارای محدودیت‌های قابل‌توجهی بود و تعداد شرکت‌کنندگان اندک بودند. انجام مطالعات بیشتر با کیفیت بالاتر و روش انجام دقیق در مورد معیارهای مهم پیامد از نظر بیمار مانند بیماری‌های قلبی‌عروقی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را مبنی بر تاثیرات ایزوفلاون‌ها بر پیامدهای مهم از نظر بیمار یا کاهش سطوح کلسترول را در افراد مبتلا به هیپرکلسترولمی نیافتیم. یافته‌های ما باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا خطر سوگیری بالا یا نامشخص در چندین حوزه خطر سوگیری، و تعداد کم شرکت‌کنندگان در کارآزمایی‌ها وجود داشتند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هیپرکلسترولمی (hypercholesterolaemia) یک عامل خطر مهم برای بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی است. ایزوفلاون‌ها (isoflavone) ممکن است در بهبود هیپرکلسترولمی موثر باشند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات ایزوفلاون‌ها در مدیریت درمانی هیپرکلسترولمی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را جست‌وجو کردیم: کتابخانه کاکرین (شماره 9، 2012)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ بانک اطلاعاتی بیومدیکال چین (Chinese BioMedical Database) و زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure) (همگی تا سپتامبر 2012).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده و کنترل شده را در شرکت‌کنندگان مبتلا به هیپرکلسترولمی در نظر گرفتیم که ایزوفلاون‌ها را در مقابل دارونما (placebo)، یا ترکیب پروتئین ایزوله شده سویا و ایزوفلاون‌ها را در مقابل پروتئین ایزوله شده سویا به تنهایی مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم اطلاعات مربوط به جمعیت مرتبط و ویژگی‌های مداخله را خلاصه کردند. اختلاف‌نظرها را از طریق بحث با یکدیگر، یا در صورت لزوم با حضور نویسنده سوم مرور، حل کردیم. خطر سوگیری (bias) کارآزمایی‌ها را بر اساس معیارهای کلیدی زیر ارزیابی کردیم: تولید تصادفی توالی (random sequence generation)، پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment)، کورسازی (blinding) شرکت‌کنندگان و پرسنل، کورسازی (blinding) ارزیابی پیامد، داده‌های ناقص پیامد، گزارش‌دهی انتخابی (selective reporting) و دیگر منابع سوگیری.

نتایج اصلی: 

پنج کارآزمایی تصادفی‌سازی شده (208 شرکت‌کننده، 104 نفر در گروه مداخله و 104 نفر در گروه کنترل) را وارد کردیم. طول دوره اعمال مداخلات از سه تا شش ماه متغیر بود. چهار کارآزمایی نتایج را در جمعیت‌های غیر آسیایی که به زبان انگلیسی منتشر شدند، گزارش کردند. یک کارآزمایی نتایج را در مردم چین گزارش کرد که به زبان چینی منتشر شد. با این حال، خطر سوگیری در کارآزمایی‌های وارد شده در سطح بالا یا نامشخص بود. هیچ داده پیامد در مورد مرگ به هر علت، موربیدیتی، عوارض، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هزینه‌ها وجود نداشت. دو کارآزمایی بروز عوارض جانبی را از جمله ناراحتی گوارشی (نفخ و یبوست) و افزایش تعداد موارد گُرگرفتگی گزارش کردند. هیچ یک از کارآزمایی‌ها عوارض جانبی جدی را گزارش نکردند. تاثیر جزئی معنی‌دار روی تری‌گلیسیریدها به نفع ایزوفلاون‌ها در مقایسه با دارونما (تفاوت میانگین (MD): 0.46- میلی‌مول/لیتر (95% فاصله اطمینان (CI): 0.84- تا 0.09-؛ P = 0.02؛ 52 شرکت‌کننده؛ 2 کارآزمایی) وجود داشت. هیچ تاثیر آماری معنی‌داری بر کلسترول تام، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پائین و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا به نفع ایزوفلاون‌ها نشان داده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information