دوره‌های درمانی کوتاه‌مدت در برابر بلندمدت آنتی‌بیوتیک‌ها برای پنومونی اکتسابی از جامعه در نوجوانان و بزرگسالان غیر-بستری

سوال مطالعه مروری

ما دوره‌های درمانی کوتاه‌مدت و طولانی‌تری را از آنتی‌بیوتیک‌ها برای نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه (community-acquired pneumonia; CAP) بررسی کردیم که نیاز به پذیرش در بیمارستان نداشتند.

پیشینه

پنومونی اکتسابی از جامعه یک عفونت ریوی شایع است که می‌تواند در طول فعالیت‌های روزمره در جامعه (نه در هنگام دریافت مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان) به دست آید. این وضعیت می‌تواند جدی باشد و در میان افراد مسن‌تر و دیگر مشکلات سلامت، می‌تواند موجب مرگ‌ومیر شود. این بیماری با آنتی‌بیوتیک‌ها درمان می‌شود. استفاده از آنتی‌بیوتیک با دوره‌های کوتاه‌مدت ممکن است موثر، ارزان‌تر و ایمن‌تر از درمان طولانی‌تر باشد، اما این موضوع باید مشخص شود.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا 28 سپتامبر 2017 به‌روز است.

نتایج کلیدی

جست‌وجوهای ما 5260 رکورد را شناسایی کرد، اما هیچ مطالعه کامل شده‌ای به مقایسه دوره‌های درمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر با یک آنتی‌بیوتیک برای نوجوانان و بزرگسالان در جامعه مبتلا به CAP نپرداخته بودند. تاثیر طول مدت آنتی‌بیوتیک درمانی بر نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به CAP که در اجتماع درمان می‌شوند (سرپایی) نامشخص است.

ما دو مطالعه را حذف کردیم که به مقایسه دوره‌های کوتاه‌مدت (پنج روز در برابر هفت روز) درمانی با یک آنتی‌بیوتیک با همان دوز روزانه پرداخته بودند، زیرا آنها آنتی‌بیوتیک‌هایی (جمیفلوکساسین (gemifloxacin) و تلیترومایسین (telithromycin)) را ارزیابی کرده بودند که به‌طور معمول برای افراد مبتلا به CAP استفاده نمی‌شوند. خصوصا آنکه، جمیفلوکساسین دیگر برای درمان CAP خفیف تا متوسط، به دلیل سوال‌برانگیز بودن تعادل خطر-مزیت و اثر درمان جانبی گزارش شده مورد تایید قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، پروفایل ایمنی تلیترومایسین نیز موجب نگرانی می‌شود.

یک مطالعه در حال انجام را یافتیم که در نسخه‌های به‌روز شده بعدی این مرور برای ورود بررسی خواهد شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ RCT واجد شرایطی را نیافتیم که دوره درمانی کوتاه‌مدت را از یک آنتی‌بیوتیک، با همان دوزاژ روزانه آن، با دوره درمانی بلندمدت آن برای CAP در نوجوانان و بزرگسالان سرپایی مقایسه کرده باشد. تاثیرات دوره آنتی‌بیوتیک درمانی برای CAP در نوجوانان و بزرگسالان سرپایی نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پنومونی اکتسابی از جامعه (community-acquired pneumonia; CAP) یک عفونت ریوی است که می‌تواند طی فعالیت‌های روزانه در جامعه (و نه در زمانی که در حال مراقبت در بیمارستان هستند) کسب شود. این بیماری بار (burden) قابل توجهی را در سلامت عمومی از نظر مورتالیتی، موربیدیتی و هزینه‌ها برجای می‌گذارد. دوره‌های کوتاه‌تر آنتی‌بیوتیکی برای CAP هزینه‌های درمان و عوارض جانبی را کوتاه می‌کند اما دوره مطلوب آنتی‌بیوتیک درمانی نامشخص است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی دوره کوتاه‌مدت در برابر طولانی‌تر درمان با یک آنتی‌بیوتیک در همان دوزاژ روزانه برای CAP در نوجوانان و بزرگسالان غیر-بستری (بیماران سرپایی). ما قصد داشتیم درباره عدم برتری دوره کوتاه‌مدت در برابر درمان دوره بلندمدت‌تر درمان برای پیامدهای اثربخشی و برتری درمان کوتاه‌مدت برای پیامدهای ایمنی تحقیق کنیم.

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL را که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عفونت‌های حاد تنفسی در کاکرین؛ MEDLINE؛ Embase؛ پنج بانک اطلاعاتی دیگر و سه پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها است، در 28 سپتامبر 2017 همراه با مجموعه مقالات کنفرانس، بررسی منبع وتماس با متخصصان و شرکت‌های داروسازی، جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به مقایسه دوره‌های کوتاه در برابر بلند درمان با یک آنتی‌بیوتیک برای CAP در نوجوانان و بزرگسالان سرپایی پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما برنامه‌ریزی کردیم که از روش‌های استاندارد کاکرین استفاده کنیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوهای ما 5260 رکورد را شناسایی کرد. هیچ موردی از RCTها نیافتیم که به مقایسه دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر درمان از یک آنتی‌بیوتیک برای درمان نوجوانان و بزرگسالان سرپایی مبتلا به CAP پرداخته باشند.

دو RCT را از مرور خارج کردیم که بیماران دوره‌های کوتاه‌مدت (پنج روز در مقایسه با هفت روز) را از یک آنتی‌بیوتیک با همان مقدار روزانه مصرف می‌کنند، زیرا آنها آنتی‌بیوتیک‌هایی (جمیفلوکساسین (gemifloxacin) و تلیترومایسین (telithromycin)) را مورد ارزیابی قرار دادند که معمولا در عمل برای درمان CAP به کار نمی‌روند. خصوصا آنکه، جمیفلوکساسین دیگر برای درمان CAP خفیف تا متوسط، به دلیل سوال‌برانگیز بودن تعادل خطر-مزیت و عوارض جانبی گزارش شده، مورد تایید قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، پروفایل ایمنی تلیترومایسین نیز موجب نگرانی می‌شود.

یک مطالعه در حال انجام را یافتیم که در نسخه‌های به‌روز شده بعدی این مرور برای ورود بررسی خواهد شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information